+ Meer informatie

De Elisabethbode viert vijftigjarig jubileum

Evangelisatieblad voor véél kerken

5 minuten leestijd

LOCHEM — „Wij vinden het een zegen, dat nu al gedurende vijftig jaar het evangelisatieblad „De Elisabethbode" kan verschijnen. Deze week verschijnt ter gelegenheid een speciaal nummer, in mei zal met een dankbare viering bij dit feit worden stil gestaan."

„Ik zeg dit nu maar niet zo, omdat u van het Reformatorisch Dagblad bent", aldus de redactiesecretaresse mevrouw D. de Haan, die wij spraken op het fraaie kantoor van de Stichting Elisabethbode in het hartje van Lochem. „Er is reden tot grote dankbaarheid. We zijn maar klein begonnen. Van achtduizend abonnees gegroeid tot over de tweehonderdduizend."

Over ons jubileum ligt wel een schaduw zo vertelde ze. Verleden jaar oktober overleed ds. J. C. Hagen, die Van 1942 tot 1981, lid was van het bestuur, sinds 1971 als voorzitter. Deze maand is als medewerker aan de Elisabethbode door de dood ontvallen dr. C. Gilhuis. Van beide overledenen is in het jubileumnummer nog een bijdrage opgenomen

Voortzetting

Het eerste nummer verscheen als maandblad op 4 mei 1929 in een omvang van 24 pagina's. Het was een uitgave van de heer A. Mijnhardt te Zeist, die daarmee het werk van zijn overleden echtgenote mevrouw J. E. H. Mijnhardt-Keller wilde voortzetten. Het blad kreeg zijn tweede voornaam „Elisabeth". Thans verschijnt het blad elke week in een omvang van acht pagina's.

Het eerste blad verscheen in 1929. In de oorlog is de uitgave tweemaal tijdelijk verboden en definitief verhinderd in de periode van 27 juli 1942 tot 15 september 1945. Vandaar dat men dit jaar eerst de vijftigste jaargang telt.

Het is zo fijn, aldus Elisabethbodedirecteur M. R. Pleizier, dat wij niet kerkelijk gebonden zijn, wie maar wil kan van dit blad gebruik maken bij het evangelisatiewerk. Het is zeker niet zo, zoals vaak gedacht wordt, dat wij een uitgave zijn alleen voor de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Het blad heeft zijn vaste medewerkers uit de Ned. Herv. Kerk, de Geref. Kerken, de Chr. Geref. Kerken en de Geref. Kerken (Vrijgemaakt). Om maar enkele namen te noemen: ds. J. J. Poort, ds. J. F. van Roon, Hans Werkman en de fotograaf E. A. van Voorden.

Bij de verspreiding heeft men het oog op mensen die van de kerk vervreemd dreigen te raken of reeds zijn vervreemd, terwijl de aandacht van de redactie ook uitgaat naar mensen die niet of nauwelijks met het evangelie in aanraking komen.

Indien de verspreiding goed wordt opgezet door een plaatselijke commissie, met steunabonnementen van de kerkleden, dan kan op een groot aantal adressen gratis verspreiding plaats vinden, aldus Pleizier.

Groei

Na de oorlog groeide de oplage gestadig van 100.000 in 1948 tot ruim tweehonderdduizend op dit moment. De oplage van het speciale Kerstnummer ligt tussen de zeven- en achthonderdduizend. Wekelijks gaan er vanuit Lochem 40.000 exemplaren naar de postabonnees. Daarnaast vindt er verzending plaats van de pakketten naar de plaatselijke commissies. Deze pakketten gaan eenmaal per vier weken de deur uit. Dat is kostentechnisch het goedkoopste. Dan worden er dus vier nummers tegelijk verzonden, het is echter niet de bedoeling dat die dan ook tegelijk bezorgd worden, dat moet 1 keer per week of 1 keer per veertien dagen gebeuren.

Velen kijken elke week naar de EB uit, dat blijkt wel uit reacties die we krijgen, ook van postabonnees die een exemplaar niet ontvangen. Het is zo fijn, aldus mevrouw De Haan, dat de enkele mens zich door ons blad aangesproken voelt. Soms worden wij geconfronteerd met diepgaande problemen. Bij ons werk, dat de laatste jaren enorm gegroeid is, behoort ook een stuk nazorg en begeleiding.

Wij werken met een aantal vaste rubrieken, zo merkte Pleizeir op, waarbij ook de jongeren de nodige aandacht krijgen. Men is in Lochem niet de mening toegedaan dat van een vergrijsd lezerspubhek gesproken kan worden.

Reacties

Zoals gezegd men krijgt veel reacties, ook uit bet buitenland. Pakketten voor verspreiding gaan naar: Australië, België, Canada, Duitsland, Indonesië en Suriname. Enkele abonnementen naar landen als: Denemarken, Ghana, Ierland, Japan, Nigeria, Sudan enz. De EB wordt ook ingesproken op geluidsbanden van de Christelijke Blindenbibliotheek te Ermelo.

Alle lezers van de EB kunnen tegen de prijs van ƒ 3,— een kleine Beeldbijbel als jubileumverrassing krijgen. Voor het geld dat binnenkomt als jubileumgift wil men volgend jaar in plaatsen waar de EB nog niet gelezen wordt, veel mensen met dit blad kennis laten maken.

Na Zeist en Woerden is men in Lochem terecht gekomen, door ruimtegebrek genoodzaakt. Van een kantoor met één vaste kracht en een part-timer is de zaak uitgegroeid tot een klein bedrijf, met acht vaste medewerkers en moderne apparatuur. We krijgen geen enkele subsidie en kunnen ons gelukkig zelf bedruipen, aldus Pleizier.

Het pand hier in Lochem mogen we als ons eigendom beschouwen, vandaar dat we wat menselijk mogen zeggen: we hebben goed geboerd. Toch mogen we hierbij van zegen spreken, het is ons goed gegaan, voor ons werk is belangstelling, daar hopen we dan ook in mei met onze medewerkers en het personeel dankbaar bij stil te staan.

De redactie van dit blad wordt gevoerd door ds. G. van den Berg (Geref. predikant te Leeuwarden) en ds. E. Th. Thijs (geref. predikant te Bloemendaal). Zij worden geassisteerd door redactiesecretaresse Dien de Haan. Op elke redactievergadering wordt de kopij van vier EB's bekeken, van tevoren zijn de artikelen aan de redactieleden toegezonden.

Bij speciale gelegenheden komt men met een extra nummer uit zoals deze week met het Jubileumnummer (voor belangstellenden aan te vragen bij Postbus 100, 7240 AC Lochem). In verband met het Evangelisatorisch jaar zal in mei van dit jaar een vierkleurennummer uitgegeven worden rond het thema „Hoop".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.