+ Meer informatie

17 OKTOBER: Ambtsdragersconferentie

3 minuten leestijd

Wanneer U deze regels leest is onze gemeenschappelijke konferentie reeds in zicht. Nog maar enkele weken scheiden ons van 17 oktober, de dag waarop vele ambtsdragers onzer kerken de reis naar Hilversum hopen te maken. Toen wij in onze laatstgehouden comite-vergadering een voorzichtige schatting maakten van het aantal te verwachten bezoekers liepen de meningen nogal uiteen. Natuurlijk is het moeilijk dit vooruit te bepalen maar persoonlijk ben ik toch van mening dat wij, gezien de groeiende belangstelling voor beide konferenties, toch wel op een aantal mogen rekenen dat het getal van twee konferenties nabij komt of liever nog, overtreft. Hoewel misschien overbodig wil ik U toch hartelijk opwekken om zoveel mogelijk deze vergadering bij te wonen. Broeders, houdt deze dag vrij en komt D.V. Donderdag 17 oktober naar Hilversum.

Het comite stelt het ook altijd bijzonder op prijs wanneer de broeders predikanten aanwezig zijn: alleen is het minder juist wanneer de predikant wordt afgevaardigd en ouderlingen of diakenen thuis blijven. Mogelijk heeft U de „dagorde” reeds van br. Stafleu ontvangen.

De aanvangstijd is gesteld op half elf. De aankomst der treinen is zodanig dat U ruimschoots gelegenheid heeft om vóór de aanvang der vergadering uw reiskosten (voor vier man treinkosten 2de klas) te verrekenen en … als dat onverhoopt nog moet gebeuren, de verschuldigde omslag te betalen. Komt u met acht leden van één kerkeraad dan reist U allen voor half geld.

Een enkele wenk: U maakt het de koster gemakkelijk wanneer U vooral tijdig de gevraagde gegevens voor de lunchpakketten inzendt.

U maakt het onze penningmeester gemakkelijk als U van te voren het briefje voor de reiskosten wilt invullen. De verkiezing kan vlot worden afgewikkeld als U direct bij het tekenen van de presentielijst het stembriefje inlevert. Als dit alles volgens de regels gaat blijft er voldoende tijd over voor de agenda waarvan we ons de volgorde als volgt hebben ingedacht. Na het openingswoord van de voorzitter dienen enkele huishoudelijke zaken te worden behandeld. Heeft U bijzondere vragen wilt U deze dan van te voren aan onze secretaris doen toekomen? Vervolgens gaan we luisteren naar het referaat van dr. W. H. Velema waarover we dan tijdens de middagpauze nog eens kunnen nadenken eventueel onderling van gedachten kunnen wisselen hetgeen als regel de bespreking ten goede komt.

Na de maaltijd zal door een der bestuursleden van de Vereniging van Chr. Geref. Diakoniën een causerie van pl.m. 15 minuten worden gehouden in verband met het 50-jarig jubileum van deze vereniging. Dan volgt bespreking van het referaat en we hopen daarvoor ruimschoots de tijd te zullen hebben. Prof. Dr. J. v. Genderen heeft zich bereid verklaard een slotwoord te spreken.

Wanneer U bedenkt dat deze agenda zal worden afgewerkt in het prachtige nieuwe kerkgebouw van Hilversum-Oost, dat de maaltijd gebruikt kan worden in de ruime bijgebouwen; dat het een vreugde op zichzelf is om mede-ambtsdragers vanuit het gehele land te ontmoeten; dat de sprekers van deze dag zich ongetwijfeld zullen inspannen om ons iets mee te geven dat voor ons ambtelijk werk van betekenis is, dan zult U allen ongetwijfeld proberen de gehele vergadering te kunnen bijwonen. Daarom: tot ziens D.V. in Hilversum. Schenke de Here ons een rijk gezegende konferentie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.