+ Meer informatie

Voeten in de aarde tussen Den Haag en het Noorden

3 minuten leestijd

De spreiding van de Rijksdiensten heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. In het Noorden en in Den Haag. Sinds in de beginjaren van '70 de slag om het Noorden begon hebben de commissarissen der Koningin uit Friesland, Groningen en Drenthe er al diverse retourtjes Den Haag opzitten. Want in de Hofstad vallen de beslissingen.

LIJDENSWEG

Spreiden doet lijden, zo stond enige tijd geleden in De Banier. Zo ook begon de heer Van Dis zijn bijdrage over de brief die een aantal ministers van het kabinet-Lubbers op 12 maart jl. aan de Tweede Kamer stuurde over het vestigingsbeleid rijksdiensten. De heer Van Dis sprak niet ten onrechte van een „lijdensweg". Het leek allemaal zo mooi. „Men zocht de oplossing van de congestieproblemen in de Randstad met name in uitwaaiering naar het Noorden en Zuid-Limburg. Dan ving men twee vliegen in één klap: verbetering en versterking van de economische structuur van de genoemde landsdelen en de ontlasting van het volle Westen."

De jongste brief in de reeks van spreidingsstukken spreekt met name over de arbeidsplaatsentaakstelling. Heeft de spreiding effect gehad op de werkgelegenheid? De heer Van Dis constateerde met een verwijzing naar een evaluatierapport uit 1982 dat er enige resultaten zijn geboekt. Evenwel, gezien de taakstelling, nog niet genoeg.

TOEZEGGING HONOREREN

Na alle verwikkelingen rondom de PTT en anderen lijkt de vraag gewettigd: zal de belofte, ooit aan het Noorden gedaan, nagekomen kunnen worden? Voor de SGP staat voorop dat „gedane toezeggingen gehonoreerd behoren te worden". De heer Van Dis erkende dat de regering dat ook probeert. Punt is echter: wanneer? De heer Van Dis: „In het regeringsstandpunt ontbreekt een bepaling van de tijd waarbinnen de honorering moet plaatshebben. Maakt men zo toch niet de toezegging tot een voorbeeld van het gezegde dat wat met de ene hand gegeven wordt toch weer op de lange baan wordt geschoven."

Door schade en schande wijs geworden heeft het kabinet haar beleid ten aanzien van de spreiding enigszins bijgesteld. In overeenstemming met wat de SGP reeds lang heeft gezegd: geen verplaatsing van bestaande diensten, maar vestigen van nieuwe diensten en uitbreiden van al bestaande.

„Maar laten het dan wel vogels in de hand zijn, " zo voegde de SGP-afgevaardigde eraan toe. „Dat is een moeilijk punt. Immers, in het kader van de grote objecten, de privatisering, het zogenaamde - 2% beleid, de terugtredende overheid, komt er van uitbreiding van het overheidspersoneel voorlopig niets." Extra steunbeleid, bijvoorbeeld te laten verlopen via het Integraal Structuurplan Noorden des Lands, verdient daarom „sterke overweging". Maar ook hier geldt: geld. Als er onvoldoende financiën ter beschikking worden gesteld vallen alle goede voornemens in het water.

PAARD ACHTER DE WAGEN

Aan het slot van zijn betoog stond de SGP-afgevaardigde stil bij de niet gemakkelijke opgave waarvoor het kabinet staat. In een ander verleden dan het huidige heden zijn beloften gedaan. Het is bekend dat de omstandigheden zich drastisch hebben gewijzigd, met name op sociaal-economisch gebied. De werkloosheid heeft in de Randstad, en dan weer in het bijzonder in de grote steden, een schrijnende omvang aangenomen.

De heer Van Dis: „Aderlatingen daar bovenop zou betekenen: „het paard achter de wagen spannen". Het is toch bekend dat de werkloosheid in Den Haag alleen ongeveer even groot is als die in de provincie Groningen. En het maakt voor degenen die door de werkloosheid getroffen zijn niet uit of zij in Den Haag dan wel elders in het land wonen."

Daarom deze conclusie: „Een nationaal beleid gericht op bestrijding van dit „oordeel" via gerichte investeringen, ook van de overheid, en versterking van het bedrijfsleven, zal uiteindelijk een grotere bijdrage kunnen leveren, onder beding van Gods zegen, aan die bestrijding."

Fractievoorlichter.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.