+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

5 minuten leestijd

Rein en Ineke Tromp, Pieter G.B. de Vries, Anno Domini 1984. Uitg. De Vuurbaak, Groningen, in samenwerking met het Nederlands Dagblad. 144 pag. gebonden, geillustreerd, f. 28,75. Verkrijgbaar zijn nog de delen 1980 t/m 1983. Prijs f. 28,75 per deel.

Het boek is geschikt voor ieder die van dag tot dag de belangrijkste gebeurtenissen van 1984 nog eens onder ogen wil hebben. Behalve feiten en foto’s zijn ook (gedeelten van) commentaren opgenomen. Daarnaast voortreffelijke registers van personen en zaken, van het weer, van parlement, ook het Europese, en van kabinetten sinds 1945. Het is een boek voor het hele gezin, in het bijzonder voor hen die over een onderwerp uit de hedendaagse geschiedenis een scriptie moeten schrijven. Het laat zich denken dat men de serie vanaf 1980 graag compleet wil hebben!

Dr. H. Blijham, Bedreigd leven, bedreigd bestaan. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 1984. 158 blz. Prijs f. 22,50.

Dit boek is geschreven door een psychiater die zelf zegt geen belijdend christen te zijn. Toch schrijft hij over abortus en euthanasie op een wijze, dat christenen er veel van kunnen leren. Vooral de 25 feiten van vrouwen die met psychische gevolgen tobben, nadat zij zich hebben laten aborteren, hebben mij aangegrepen. Het boek is niet slechts een protest tegen genoemde verschijnselen. Het laat aan de hand van feiten en argumenten zien dat abortus en euthanasie geen reële oplossing voor problemen bieden. Al hebben wij een ander uitgangspunt en al gaan we niet langs dezelfde wegen, dit boek is een waardevolle hulp bij bezinning op de bedreiging van het leven.

Het nieuws opnieuw bekeken. Een overzicht van veertig jaar gereformeerde journalistiek. Uitg. De Vuurbaak, Groningen 1984. 216 blz. Prijs f. 39,50.

Dit boek heeft veel weg van de vaker besproken jaaroverzichten. Van elk jaar is er iets opgenomen, terwijl ook steeds commentaren zijn toegevoegd. Registers en overzichten achterin verrijken het boek. Inderdaad is het een overzicht van wereld- en nationaal nieuws, niet in het minst ook van vrijgemaakt gereformeerd kerkelijk leven. Er zijn vier overzichtsartikelen over buitenlands en binnenlands en kerknieuws. Interessant zijn ook de reprodukties van de verschillende koppen van de bladen, die als voorloper van het huidige Nederlands Dagblad kunnen worden bexhouwd. Een boek dat voor de aanvulling van de serie, zij het nu met een overzicht van veertig jaar, interessant is.

C. den Boer (eindredactie). Onbegonnen werk? Pastorale handreiking ten dienste van de ouderling. Uitg. Kok, Kampen 1985. 195 blz. Prijs f. 19,50.

Ons werd de derde druk van dit reeds eerder met waardering besproken boekje toegezonden. Hoewel het speciaal voor ambtsdragers in de Hervormde Kerk bestemd is, zijn er ook hoofdstukken die door ouderlingen uit andere kerken met vrucht gebruikt kunnen worden.

Dr. G. van Leeuwen, Op zoek naar het geluk. Over geluk als motief en doel. Aard en mogelijkheid van geluk. Geluk en ethiek. Uitg. Kok, Kampen 1984. 151 blz. Prijs f. 19,50.

Een recensie van dit boek zou breder uitvallen dan een aankondiging binnen het kader van deze rubriek. Het onderwerp wordt besproken vanuit de geschiedenis, met name die van de ethiek. Voor geluk wordt verwezen naar het mens-zijn, zoals dat door Jezus is voorgeleefd. Zijn verlossend werk is de basis en het patroon voor het geluk dat ieder mens toegezegd is. Een boek dat brede informatie geeft, maar zeer algemeen spreekt over het werk van Christus. Het geluk is o.i. niet te vinden buiten de beleving van de verlossing door Christus om. De behandeling van dit gegeven komt niet duidelijk genoeg aan de orde.

Sipke van der Land, Tussen geloof en bijgeloof. Ervaringen met spiritisme, reïncarnatie, astrologie. Uitg. Kok, Kampen 1984.137 blz. Prijs f. 19,90.

Een vlot geschreven boekje dat op de onderwerpen van de ondertitel ingaat. De schrijver heeft mensen, die met deze stromingen te doen gehad hebben, ondervraagd, met hen gecorrespondeerd of hen in hun publikaties gevolgd. Hij staat kritisch tegenover de praktijken van genoemde stromingen en laat met voorbeelden zien hoeveel bedrog of misleiding er plaats vindt. Populariteit wint het van de diepte. Niettemin verhelderend.

A. Joh. Kisjes, P.A. te Velde, Het gereformeerd onderwijs. Identiteitsbezinning. Uitg. Kok, Kampen 1983. 215 blz. Prijs f. 24,90.

Een boek uit vrijgemaakt gereformeerde kring. Verschillende scribenten gaan in op de principiële en op de praktische kant van het onderwerp. Met name de artikelen over het christelijk, nader het gereformeerd karakter van de school en over onderwijs en grondwet zijn kennisneming waard.

Groen van Prinstererstichting. Nummer 48: Grondrechten zonder basis. Over vrijheidsrechten en gelijkheidsdwang. 104 blz. f. 15,-. Nummer 50: Gedwongen gelijk te zijn. Emancipatie en overheidsbeleid. 117 blz. f. 17,50. Uitg. De Vuurbaak, Groningen 1985.

Beide boekjes zijn studies in opdracht van genoemde stichting (vrijgemaakt gereformeerd). Ze behandelen het thema de wet gelijke behandeling en het moderne emancipatiebeleid. Het zijn stevige studiestukken, die met kennis van zaken zijn geschreven. Het is studiemateriaal dat verder helpt.

Dr.J. van Bruggen, De Bergrede. Reisgids voor christenen. Uitg. Kok, Kampen 1985. 92 blz. f. 13,90.

Binnen korte tijd verscheen er van dit boekje een derdedruk. Begrijpelijk, want er worden zeer verhelderende en voor de praktijk waardevolle dingen over de bergrede gezegd. Van vers tot vers wordt de bergrede in 15 hoofdstukjes behandeld. Achterin treft men een bijbelleesrooster aan, dat verwijst naar Schriftplaatsen die men naast het besproken gedeelte kan bestuderen. Geen beschouwend of beschouwelijk, maar een uitermate op de praktijk gericht boek, dat voor persoonlijk gebruik en in kringen of verenigingen zijn waarde zal bewijzen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.