+ Meer informatie

HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN

2 minuten leestijd

*t Harde lijden is geleden En de zware strijd volbracht, Christus is uit *t graf getreden, Toont Zijn Zoonschap door Zijn macht. Zou de dood Hem overwinnen, Die de "Vorst des Levens is, Niemand kwam den hemel binnen, Naar Gods trouw Getuigenis, 't Was een droeve somb're stonde, Toon Hij aan het vloekhout hing, Toen de zon van angst en schaamte In een rouwkleed onderging. Maar de Paaschvorst is verrezen, En de nieuwe Dag vangt aan, Vrouwen gaan het heil verkonden: „Hij is waarlijk opgestaan!"

*t ls nog vroeg en Zondagmorgen, Nauw'lijks kriekt het ochtendlicht, Gans Jeruz'leni rust van zorgen En de huizen zijn nog dicht. Maar een heel klein groepje vrouwen Schrijdt daar langs de huizen voort, "t Hoofd gebogen, onder tranen, Daar haar snikken wordt gehoord, "t Zijn Johanna, Chusas' huisvrouw, En de vrouw van Cleopas, Voorts Maria en Salóme, En wien veel vergeven was i Maria Magdaleria)

Dezd vrouwen, met nog and'ren, Die daar wenend henengaan, Brengen straks het Evangelie: „Hij is waarlijk opgestaan !*"

„Wie zal ons de steen afwent'len? " Zo klaagt een tier vrouwen zacht; \\ ant liet graf is wèl verzekerd, En slechts nietig is haar kracht. Maar als zij liet graf ontwaren, Vinden zij de steen opzij. En een man zit op dezelve , In een blinkende kleedij.

Klaar klinkt haar zijn stem in d' oren: „Weesl gij, vrouwen, niet bevreesd"; Ja, hij spreekt lot haar de woorden, Die gij in uw Bijbel leest. Vlug zijn toen de blijde vrouwen Naar Zijn vrienden toe gegaan, Wien zij "t heerlijk heil verkonden: „Ilij is waarlijk opgestaan!"

Deze Steen is door de bouwers, Onder hoon, een plaats ontzegd, Tot verbazing der uanschouwers Heelt Hem God ten hoofd gelegd. *t ls een wonder in onz' ogen; Dit is van Gods hand geschied; Wij aanschouwen Zijn vermogen, Maar doorgronden doen wij 't niet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.