+ Meer informatie

Arrogantie van de macht

5 minuten leestijd

Het was in de jaren zeventig op een middelbare school van algemeen christelijke signatuur. Links was toen bij veel jongeren nog in. Dat had niet mijn sympathie en ik stak dat in discussies -die waren toen ook erg in- niet onder stoelen of banken. Waarop ooit een klasgenoot, z'n vinger priemend in mijn richting, mij toevoegde: "En als straks de Russen komen, dan komen we jou als eerste halen!" Gelukkig maar dat noch de Russen, noch hij het zover hebben weten te brengen.

Met zijn uitspraak verried mijn klasgenoot dat hij, ondanks al z'n linkse sympathieën, al jong behept was met de arrogantie van de macht. Die mentaliteit kenmerkt zich door de bereidheid om de tegenspeler het zwijgen op te leggen of om hem te dwingen zich tegen zijn wil te onderwerpen aan de wil van de machthebber. Niet de argumenten zijn doorslaggevend, maar de machtspositie. Dictaturen bestaan daarom per definitie bij de gratie van de arrogantie van de macht.

Europa

Toch komt arrogantie van de macht ook onder 'democraten' veelvuldig voor. Een paar voorbeelden, geplukt uit de kranten van de laatste twee weken. Momenteel wordt binnen de Europese Unie (EU) een discussie gevoerd over de mogelijke toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de EU. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, maar je zou van de EU, die zich zo druk maakt over democratie, verwachten dat de voorwaarden die aan de kandidaat-lidstaten worden gesteld op basis van onderhandelingen met hen tot stand zouden komen. Maar zo werkt het in de praktijk niet.

De huidige lidstaten hebben al moeite genoeg om zelf met z'n allen op één lijn te komen. En als zij dan eenmaal moeizaam een akkoord bereikt hebben, is er voor de kandidaat-lidstaten geen ruimte meer om te onderhandelen. Die zullen moeten slikken wat hen wordt voorgeschoteld. Dat wordt ook hardop gezegd. Een typisch staaltje van arrogantie van de macht.

VVD en PvdA

Dichter bij huis maakte de afgelopen week de VVD zich daaraan schuldig. In de Tweede Kamer stelde deze democratische partij zich tijdens het debat over het inburgeringsbeleid op het standpunt dat alle nieuwkomers die een verblijfsvergunning wensen, moeten verklaren dat ze achter de Nederlandse Grondwet staan. Bovendien moeten ze de gelijkheid van man en vrouw erkennen, evenals de gelijkstelling van een homofiele levenswijze aan het natuurlijke leefpatroon van man en vrouw. Tevens moeten ze de scheiding tussen kerk en staat aanvaarden. Met andere woorden: alleen liberale en linkse nieuwkomers mogen nog in Nederland toegelaten worden.

De PvdA in Leeuwarden toonde eenzelfde arrogantie van de macht. Binnen de gemeenteraad was afgesproken dat er op dankdag geen vergadering belegd zou worden. Op het moment dat die afspraak geschonden werd en daar bezwaar tegen werd gemaakt, oordeelde een woordvoerder van de PvdA: "Wat een onzin, zo'n dankdag." Weliswaar werd de toezegging niet ontkend, maar de vergadering moest wel gewoon doorgaan. Tja, van die democraten moet je het maar hebben. De mond vol over pluriformiteit en multiculturele samenleving, maar dan wel als het in hun straatje past.

COC

Nog een sprekend voorbeeld waaruit de mentaliteit van de arrogantie van de macht op een onfrisse wijze blijkt. Het betreft de reactie van een woordvoerder van het COC, een homobelangenclub, naar aanleiding van de vrijspraak die door de officier van justitie gevraagd werd in de rechts-zaak tegen de Rotterdamse imam El-Moumni. Op grond van de koran noemde hij homofilie onder meer een besmettelijke ziekte.

Christenen zullen zich distantiëren van de radicale uitspraken van deze imam, maar de COC-reactie op de gevraagde vrijspraak roept nog meer weerzin op. Naar de mening van de COC-woordvoerder moet de politiek nu maar snel besluiten om de grondwettelijk verankerde vrijheid van godsdienst af te schaffen. "Godsdienst wordt hier misbruikt om te discrimineren en de islam is niet de enige godsdienst die hiervoor misbruikt wordt."

Als de vrijheid van godsdienst wordt afgeschaft, kunnen degenen die op grond van hun godsdienstige overtuiging homofilie openlijk veroordelen tenminste worden aangepakt. Die kan de gereformeerde gezindte in haar zak steken. Over discriminatie gesproken trouwens...

Het is best mogelijk dat zo iemand maar even wat roept. Hij is nogal boos natuurlijk en misschien moet je zo'n uitspraak niet helemaal serieus nemen, of misschien heeft hij er later wel spijt van gekregen dat hij dit zei. Dat is heel goed denkbaar, maar ondertussen is zo'n eerste reactie toch zeer onthullend. Het is in elk geval niet te hopen dat mensen met dergelijke opvattingen ooit werkelijk aan de macht komen, want hun arrogantie van de macht liegt er niet om.

Reactie

Mochten mensen met een dergelijke mentaliteit het wel voor het zeggen krijgen, dan is het verstandig om alleen al om die reden regelmatig en massaal een aantal duidelijke uitspraken te herhalen die een homofiele levenswijze veroordelen. Zo'n COC-inquisitie bestrijd je niet door voorzichtigheidshalve maar je mond te houden of door je bang te laten maken. Dan heeft die namelijk precies z'n doel bereikt. Het is veel beter om onverbloemd een dergelijke tegennatuurlijke levensstijl te blijven veroordelen en om de geraffineerde werkwijze van zo'n belangenclub aan de kaak te stellen.

Arrogantie van de macht is een vorm van machtsmisbruik. Ook christenen kunnen zich daaraan schuldig maken, maar deze houding staat haaks op de bijbelse waarden en normen met betrekking tot macht en gezag. Daarom moeten we een dergelijke mentaliteit niet accepteren, maar ertegen protesteren. Of het nu in EU-verband is, in de Nederlandse politieke arena of in maatschappelijke discussies. Zelfs als je de tegenspelers bijna hardop hoort denken: "Als wij straks de macht hebben, dan gaan we jou als eerste veroordelen!"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.