+ Meer informatie

Zoveel hoofden,

3 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Erlo Stegen
De naam van de beantwoorder van de vraag over Erlo Stegen in het vorige nummer is helaas weggevallen. Dat was ds. W. van Vlastuin.

Russische zeelieden
Al sinds de eerste uitgave van Terdege ben ik op het blad geabonneerd. Al die tijd ervanuit gaande dat de berichtgeving juist en eerlijk weergegeven wordt. Dat u zich ervan overtuigt dat wat u ter ore komt ook de waarheid is. Het artikel "Aandacht van de kerken voor gestrande Russische zeelieden" door Teije Brandsma getuigt niet van het voorgaande. In het kort geef ik weer hoe het werkelijk is gegaan.
- Dhr. Van Lent (Diakonaal havenconsulent) komt door zijn consulentschap in contact met de Anatoliv Khalin en constateert een grote behoefte aan toiletartikelen en kleding.
- Dhr. Van Lent spreekt hierover met dhr. Van Brussel (diaken van de Hervormde wijkgemeente Bethlehemkerk).
- Dhr. Van Brussel deelt aan het College van Diakenen van Rotterdam-Zuid mede, dat er een actie gevoerd moet worden om deze opvarenden te helpen.
- Binnen het College besluiten alle Hervormde wijkgemeenten van Rotterdam-Zuid een gezamenlijke inzamelactie te houden.
- Friedensstimme reageert spontaan met het sturen van een lectuurpakket, met daarin ook het Nieuwe Testament.
- De actie levert een enorme hoeveelheid kleding en toiletartikelen op. Mede door de publiciteit via de kranten, radio (rechtstreekse uitzending) en de televisie.
- Bij de evaluatie van deze actie kwam de vraag van de bemanning, via dhr. Van Lent, om een 30-tal Bijbels. Dit was het resultaat van de lectuuractie van Friedensstimme. Ook deze 30 Bijbels werden door Friedensstimme geleverd. - Dhr. Van Lent deelt tijdens de evaluatiebespreking mee, dat er nu een tekort dreigt aan levensmiddelen, maar dat hij hiervoor de kerkelijke gemeenten rondom Rotterdam-Zuid zal vragen omdat Rotterdam-Zuid al zoveel heeft gedaan. De Gereformeerde Gemeente van Vlaardingen heeft veel gedaan en doet nog veel. Maar deze gemeente is dus geen initiatiefnemer en geeft geen leiding in dezen aan de negen Hervormde (wijk)gemeenten van Rotterdam-Zuid. Bovenal dienen we onze Leider, de Heere Jezus Christus, te roemen die ons alle kracht en wijsheid schenkt om dit diakonale werk te doen.
J.M.W. de Reus, voorzitter wijkdiakonie Maranathakerk, Rotterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.