+ Meer informatie

VAN DE REDACTIE

2 minuten leestijd

In dit nummer van Ambtelijk Contact is de weergave te lezen van het gebodene op de ambtsdragersconferentie van 24 april jl.:

- het inleidend woord van br. D. Koole, voorzitter van het comité dat de conferenties voorbereidt;

- het referaat van prof. dr. J.W. Maris (hoogleraar in de dogmatische vakken in Apeldoorn);

- een weergave van de discussie in de middagvergadering;

- het slotwoord van ds. B. van Smeden, emeritus-predikant van de gemeente van ‘s-Gravenhage-Zuid.

Vervolgens kunt u kennis nemen van een artikel van prof. dr. W.H. Velema, waarin hij een aantal reacties samenvat die hij kreeg n.a.v. zijn peiling over (het uitblijven van) de groei van onze kerken, in het nummer van december 1998. Het leek de redactie een goede zaak om juist in dit conferentienummer, waarin het over de toekomst van onze kerken gaat, de neerslag van die reacties te plaatsen. De redactie zal zich bezinnen over een mogelijke voortgang van de bezinning.

Tenslotte: na vele jaren trouwe dienst heeft prof. dr. W.H. Velema zijn taak voor ons blad beëindigd. In dit nummer vindt u de toespraak die br. Koole heeft gehouden n.a.v. zijn afscheid. We zijn prof. Velema veel dank verschuldigd. De redactie is verheugd u te mogen melden, dat zijn voorstel om als redactieleden te benoemen dr. G.C. den Hertog te Leiden en dr. J.W. van Pelt te Zwijndrecht door de bezoekers van de ambtsdragersconferentie ruimschoots is gesteund. We heten hen van harte welkom in de kring van de redactie. U zult zeker van hen horen.

Namens de redactie,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.