+ Meer informatie

DEN HAAG - Augustus, Aanvocr appeleii tors lager, opbrengst aardappelen wellicht geliik

7 minuten leestijd

de oogstmaand voor de deur. In veel akkerbouwregio's is de oogst al aarzelend op gang gekomen. Tegelijkertijd voeren fruittelers op de veilingen de eerste vroege appelrassen aan. Wat het landbouwseizoen 1991 precies in petto heeft, is nog koffiedik kijken. Een exact beeld valt pas te schetsen als de oogst voor 100 procent binnen is.

Omdat landbouwprodukten die in de volle grond worden geteeld, tot het moment van de oogst sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, zijn oogstramingen bijzonder moeilijk te geven. Zeker als het gaat om knolgewassen in de grond, zoals aardappelen en bieten.

Jonagold

Alleen de fruitteelt durft momenteel een schatting van de oogst 1991 aan. „De appeloogst schommelt rond de 50 procent en de perenoogst rond de 75 procent van vorig jaar", aldus S. Koning, stafmedewerker van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). De Nederlandse appeloogst schat Koning op 250.000 ton (450.000 ton in 1990) en de perenoogst op 100.000 ton (150.000 ton in 1990).

Directeur K. W. van Dee van de veiling in Geldermalsen, Nederlands grootste hardfruitveiling, noemt een zelfde percentage van 50 a 55 procent wat de appeloogst betreft. Met name de rassen Golden Delicious, Boskoop en Jonagold blijven achter. Het ras Elstar springt er in positieve zin uit.

Bij de peren verwacht Van Dee voor het werkgebied van de veiling in Geldermalsen een even grote oogst als vorig jaar. Dat komt overeen met ongeveer 65 procent van een normaal jaar. Voor de pruimen noemt Van Dee een halvering van de oogst.

Veiling Geldermalsen zal de aanvoer van 112 miljoen kilo fruit van het vorige boekjaar (tot 30 april) niet evenaren. „In kilo's zal de oogst sterk achterblijven bij de 90 miljoen kilo van vorig jaar. Ik denk dat we op 60 a 70 miljoen kilo uitkomen", aldus Van Dee. Dat zegt overigens nog niets over de omzet. Bij hoge prijzen kan de in geld uitgedrukte omzet aanzienlijk meevallen.

Hagel

In de fruitteelt is de lage oogst te , wijten aan de vorst. In april was dQ, "al ver uitgelopen fruitbloesem niet bestand tegen temperaturen van soms 10 graden onder nul. Vorig jaar deelde de vorst ook een gevoelige klap uit aan de fruitteelt, maar een warme periode direct daarna maakte nog veel goed. Toen de oogst binnen was, bleek 1990 een topjaar.

Óp zo'n herhaling van een herstel van de natuur hoeft de fruitteelt dit jaar niet te rekenen. Stafmedewerker Koning van de NFO: „Met name de koude periode na de vorst, in mei en begin juni, heeft veel schade aangericht. Wat er na de vorst nog voor potentiële zetting was, is door de kou niet tot ontwikkehng gekomen". boomgaarden een onverwacht grote rui geweest, dat wil zeggen dat jonge vruchtjes vanzelf van de boom vallen. „Op plaatsen waar het eerst meeyiel, valt het nu toch tegen en op plaatsen waar het al tegenviel, valt het nog meer tegen", is Konings ervaring.

Bij een aanhoudend weerbeeld heeft de fruitteelt niet veel meer te duchten van weersinvloeden. Op hagel na. Hier en daar hebben fruittelers al geringe hagelschade opgelopen, maar de schrik voor een herhaling van vorig jaar, toen 500 hectare fruit door hagel werd verwoest, zit er goed in.

Hoosbuien

Over de kwaliteit van het Nederlandse fruit is de NFO weinig hoopvol. „Op veel fruit zijn vorstringen zichbaar. Er zal dit jaar weinig Volgens Koning is er in veel klasse I zijn", meent Koning. DEN HAAG ren bloesemknoppen van hun fruitbomen. Er zijn dit jaar aanzienlijk minder appelen vanwege de strenge vorst dit voorjaar. -

D. W. Kadijk kan als bedrijfsdeskundige van de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) in Drenten een goed beeld schetsen van de stand van de akkerbouwgewassen in de Flevopolders. „De kwaliteit vergelijken met vorig jaar is erg moeilijk. Vorig jaar hadden we te maken met een uitstekend jaar. Daarmee vergeleken is het dit jaar redelijk tot goed. Elk gewas had na de koude junimaand aanpassingsproblemen in de warmere julimaand. Het gewas blijft daardoor soms wat achter", aldus Kadijk. zorgen voor een goede structuur van de grond, goede drainage en bemesting. Het gewas kan zich dan enorm herstellen".

Volgens Kadijk hebben akkerbouwers in de Flevopolders momenteel het meeste last van hoosbuien. „Als er tussen de voren water blijft staan, kunnen de wortels gedeeltelijk afsterven", legt Kadijk uit. Gevraagd naar de stand van zaken bij de hoofdgewassen, noemt Kadijk bij de granen meer bladvlekkenziekten als gevolg van langdurige regenval in juni. Foto Cor de Koek opbrengst. Uitelers melden meer papiervlekkenziekte dan normaal. Kadijk schat dat in de Flevopolders enkele tientallen hectares bieten zijn overgezaaid. Het gaat met name om percelen die pas ingezaaid door vorst werden getroffen en later nog hagelschade opliepen.

Granen

In kwantitatieve zin kan Kadijk nog weinig melden. De doperwten, die normaliter 6 a 7 ton per hectare opbrengen, blijven met gemiddeld 5 ton achter. Ook de oogst van plantuitjes valt tegen. Akkerbouwers zijn ook volop bezig met de graszaadoogst, maar omdat het zaad eerst nog geschoond moet worden, kan Kadijk geen kilo-opbrengst per hectare geven. De iedere schijn van mogelijke partijdigheid echter vermijden. „Wij zijn niet-economisch gebonden. Wij worden niet door het slachthuis betaald, maar door Den Haag. Als het nodig is grijpen we echt in".

Oude keuringsregels

De wijze van keuren staat, evenals de structuur van de organisatie, binnen de RVV ter discussie. Velen vinden de keuringsregels, die teruggaan op wetgeving van begin deze eeuw, verouderd. Met het oog op de verbeterde dierengezondheidszorg en de moderne veehouderij zou het huidige keuringssysteem, waarbij de keurmeester elk dier afzonderlijk bekijkt, achterhaald zijn. Binnen de EG opteert Nederland voor een systeem van integraal ketenbeheer (1KB). Door het bijhouden van een soort logboek weet men op het moment van slachting precies de levensloop van een bepaald, dier, inclusief de ziekten die het heeft gehad.

Het oormerk met streepjescode, en mogelijk later het onderhuids inbrengen van een chip, is een stap op weg naar 1KB. Het voordeel van 1KB is, zegt Klapwijk, „dat de momentopname van de huidige keuring kan worden verbeterd door bewaking van de hele produktieketen".

Scherpere normen

Het slachthuis in Gorinchem is een zogenaamd EG-slachthuis. Dat houdt in dat de normen aangaande hygiëne en inrichting scherper zijn dan bij de slachthuizen die zich alleen op de binnenlandse markt richten. „Qua manier van werken hoort er weinig verschil te zijn met een slachthuis voor de binnenlandse markt. Maar de inrichtingseisen voor een EG-slachthuis zijn zwaarder. Alles moet van roestvrijstaal zijn. Hout is in een EG-slachthuis verboden. Ook zijn er eisen voor het aantal toiletten en douches per werknemer en bij voorbeeld de kleur van de overalls", legt Klapwijk uit. Om de kwaliteit van de EGoogst van de andere gewassen laat nog enkele weken op zich wachten.

Eind juli al een oogstraming geven noemt H. J. Rijstenbil van het Hoofdptoduktschap voor de akkerbouw „speculatief". Pas als alle gewassen van het land zijn, kan er een telling plaatsvinden. Tot die tijd geven de areaalcijfers enig houvast. Voor een schatting van de graanproduktie wordt wel het aantal hectares vermenigvuldigd met een gemiddelde opbrengst van 7000 kilo. Natte-vingerwerk, vindt Rijstenbil, want het Nederlandse weerbeeld kan zich de laatste weken voor de oogst nog van alle minder prettige kanten laten zien.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vorige week de areaalcijfers voor de akkerbouwgewassen bekendgemaakt. Het aantal hectares volgens de jongste meitelling blijft met ruim 2000 ha op

Een wondje

Voor de uitsnijderijen, waar de geslachte dieren verder worden verwerkt, gelden eveneens strenge eisen wat betreft de temperatuur van het vlees, de werkruimtes en de reinheid van de transportbakken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.