+ Meer informatie

Het gesprek betreffende overeenkomst uit andere gemeente

4 minuten leestijd

Als een gezin verhuist naar een andere burgerlijke gemeente en zich daar weer aansluit bij een zusterkerk, heeft de kerkorde geregeld dat we elkaars leden overnemen. Maar hoe gaat dat als men in de eigen plaats vanuit een andere kerk aansluiting zoekt? Dan zal er altijd een gesprek plaatsvinden. Over dat gesprek gaat dit artikel.

Verschillende omstandigheden

Allereerst is het belangrijk dat de wens om over te komen van de betreffende mensen zelf komt. Als gasten de kerkdiensten bezoeken is het uiteraard een goede zaak als men zich welkom weet. Het is fijn als je aangesproken wordt in de kerk. Zo weten gasten of ze vrij overal kunnen gaan zitten (dat zou vanzelfsprekend moeten zijn) en bijvoorbeeld waaruit gezongen wordt. Het is echter ongewenst als voor en na de kerkdienst leden in hun enthousiasme de gasten aansporen om over te komen. De wens om lid te worden moet niet gekweekt zijn, maar uit de mensen zelf gekomen zijn. Het is verstandig voor overkomst een periode te hanteren waarin men de kerkdiensten bezocht heeft, zodat men van beide kanten een goed beeld heeft gekregen van elkaar.

Niet iedere overgang is dezelfde. De omstandigheden kunnen heel verschillend zijn. Zo kan het verschil maken of de overkomst plaatsvindt binnen een dorpsgemeenschap of in een stad. In een dorp kent men elkaar en zijn er vaak familieverbanden, terwijl in de stad dat bepaald anders is. Het maakt verschil uit of iemand overkomt uit een kerk die theologisch ver van ons afstaat, of dat het een kerk betreft waarmee grote verwantschap is. Het laat zich raden dat wanneer in een plaats meerdere gemeenten zijn van ons kerkverband en daartussen overgangen plaatsvinden, het van belang is zorgvuldig daarmee om te gaan. Op Urk hebben we die situatie en dat heeft ervoor gezorgd dat er tussen de kerkenraden afspraken zijn gemaakt hoe we omgaan met overschrijving van leden.

Wie voert het gesprek namens de kerkenraad?

Vaak zal men bij een gewenste overkomst eerst contact leggen met de predikant. Het kan geen kwaad als de predikant vooraf een oriënterend gesprek voert, om mogelijke vragen te beantwoorden of onduidelijkheden weg te nemen. Het gesprek waarin het gaat om overkomst dient echter door de ouderlingen gevoerd te worden. Het is namelijk geen zaak van de predikant, maar van de kerkenraad als geheel. Ik pleit er voor om met twee ouderlingen het gesprek aan te gaan.

De inhoud van het gesprek

In het gesprek zal aan de orde komen waarom men de gemeente, waar men lid is, wil verlaten en waarom men meent in de nieuwe gemeente zich te moeten aansluiten. Het is van belang dat het gesprek op een geestelijk niveau gevoerd wordt. Oneigenlijke argumenten kunnen de aanleiding vormen tot een overgang. We leven in een zapcultuur en een cultuur waarin emotie/beleving heel belangrijk is. Vaak hoor je: “ik heb er een goed gevoel bij”. Anderzijds kan er spanning zijn tussen de kerkenraad en de leden die willen vertrekken. Om te voorkomen dat een gesprek gaat plaatsvinden op dat niveau pleit ik ervoor dat het allereerst een geestelijk gesprek moet zijn. Spreek met de mensen over hun verhouding tot de Heere. Welke plaats heeft Hij in hun leven en welke plaats heeft de dienst van de Heere in hun leven (evt. en gezin). Van daaruit kan gesproken worden over het belang van het kerklid zijn. Wat voor waarde heeft voor hen de eredienst en het gemeentelijk leven. Laat de eer van de Heere daarin leidend zijn. Het is van belang te wijzen op het belang van inzet en betrokkenheid in de gemeente zondags en doordeweeks. Met leden die alleen overkomen om zondags te consumeren bouw je de gemeente niet.

Wanneer in het gesprek op een negatieve toon gesproken wordt over de gemeente waar men wil vertrekken dienen de ouderlingen zich te hoeden voor een overnemen daarvan. Wanneer de gemeente wel heel negatief wordt beschreven, dient doorgevraagd te worden wat voor oorzaak hier onder ligt en hoe dit is ontstaan. Er kunnen pastorale of andere moeiten onder weg komen. Het kan een teken van ongeestelijkheid zijn als het oude nest bevuild wordt.

Tenslotte is het goed onder de aandacht te brengen dat ook de gemeente waar men lid wil worden, niet volmaakt is. Er kunnen namelijk overspannen verwachtingen zijn ten opzichte van de nieuwe gemeente. Het gevoel van ‘het warme bad van de gemeente’ blijkt dan een bad dat snel afkoelt.

Ds. Middelkoop is predikant van Urk - Ichthus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.