+ Meer informatie

Ermelo bevordert verkeersveiligheid

Gemeente pakt gevaarlijke knuspunten aan

2 minuten leestijd

ERMELO - B en W van Ermelo willen bij het terugdringen van het aantal verkeersongevallen speciale aandacht schenken aan de jeugdige verkeersdeelnemers. Ook het aanpakken van gevaarlijke kruispunten en fietsroutes staat hoog op het lijstje van het Ermelose gemeentebestuur. Dit blijkt uit het beleidsplan verkeersveiligheid dat een externe bureau in opdracht van B en W heeft opgesteld.

In het beleidsplan is bovendien aangegeven dat een duidelijke structuur in het wegennet belangrijk is. „Door het verkeer te concentreren op een beperkt aantal wegen onstaat de mogelijkheid tot het creëren van verkeersluwe gebieden. In deze gebieden staat het woon- en leefmilieu voorop en mag van de weggebruiker een aangepast rijgedrag worden geëist".

Uit het onderzoek dat het externe bureau heeft verricht naar de verkeersonveiligheid in Ermelo blijkt dat het wegennet ten oosten van de spoorlijn Amersfoort/Zwolle een onduidelijk karakter heeft. De functie van de weg is met name voor de gemotoriseerde weggebruiker vaak niet duidelijk. Dit wordt vooral veroorzaakt door de vormgeving.
Afgezien van de verschillende instellingen, blijkt ook het toerisme een belangrijke verkeersaantrekkende functie te vervullen. In de zomermaanden ligt de verkeersbelasting op de Harderwijkerweg circa 10 procent boven het jaargemiddelde. Ook verblijven er in die vakantiemaanden talrijke fietsers in Ermelo.

Voorrang

Onderzoek naar de toedracht van de verkeersongevallen in de afgelopen jaren bracht aan het licht dat in 70 procent van de gevallen de bestuurder van een motorvoertuig de veroorzaker was. „Geen voorrang verlenen" kwam het meest voor, gevolgd door „onvoldoende afstand bewaren". Slippen als gevolg van gladheid werd in 5 procent van de gevallen aangemerkt als oorzaak.

Een groot deel van de ongevallen vindt volgens het externe bureau plaats op wegen met een belangrijke verkeersfunctie. Zo zijn in het tijdvak 1986 tot 1988 op de Harderwijkerweg en de Putterweg 263 ongevallen geregistreerd. Het kruispunt Harderwij kerweg/Leuvenumseweg en de zuidelijk gelegen kruising Putterweg/Oude Telgterweg zijn in de afgelopen tijd overigens gereconstrueerd. Volgens het externe bureau kunnen, omdat dit nog maar pas gebeurd is, nu nog geen conclusies getrokken worden.
Ook de Horsterweg, de Oude Telgterweg, de Stationsstraat en de Flevoweg staan hoog op het lijstje van wegen met veel ongevallen. 

Onveilig 

B en W willen daarnaast ook de zogenaamde 'verkeersdreiging' terugdringen. Indien men zich in z'n omgeving onveilig voelt, kan dit tot gevolg hebben dat de kinderen niet meer op straat mogen spelen. Ook kan het voorkomen dat ouderen zich gedwongen vbelen om thuis te blijven. Het gehele woon- en leefmilieu is hierbij betrokken.
Volgens het externe adviesbureau moet er een overzicht komen naar de „subjectief onveilige situaties in Ermelo". Bovendien zal de afhandeling van klachten van burgers, die nu op verschillende plaatsen binnenkomen, via één kanaal moeten lopen. Hiermee wordt voorkomen worden dat alleen de „hardste schreeuwers" aan hun trekken komen, aldus de gemeente.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.