+ Meer informatie

CPB: Extra ombuiging van 2,5 miljard nodig

„Verwachtingen kabinet zijn te optimistisch

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat het kabinet nog eens 2,5 miljard zal moeten bezuinigen om het afgesproken financieringstekort van 3,25 procent in 1994 te halen. Het CPB heeft verder gezegd dat de 3,75 miljard die het kabinet wil besparen op het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid te optimistisch geschat is. Realistischer zou zijn van 0,5 miljard uit te gaan.

53 laten de berekeningen van het CPB zien.

Volgens de CPB-berekeningen aan de hand van de cijfers uit de tussenbalans zou het financieringstekort in 1994 op 3,75 procent uitkomen. In Ijet regeerakkoord hebben de coalitaepartners afgesproken dat in 1994 het tekort niet meer dan 3,25 procent mag zijn. Minister-president Lubbers schrijft in een brief aan de Kamer dat de belastingen wel extra verhoogd hadden kunnen worden, maar dat dat het gevaar van hogere looneisen met zich mee zou brengen.

Verder wijst Lubbers erop dat de commissie-Stevens nog bezig is met een advies over vereenvoudiging van het belastingstelsel. Hij sluit echter rïiet uit dat bij het opstellen van de begroting voor 1992 belastingverhog;ingen aan de orde zullen komen.

Verwachting
Volgens Lubbers komt het kabinet klem te zitten tussen de gestelde grenzen aan de belasting- en premiedruk, het instandhouden van de koopkracht en het terugdringen van het tekort bij de overheid.

De verwachting van het kabinet ten aanzien van de aanpak van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid is te hoog, vindt het CPB. Bij de berekeningen is het CPB uitgegaan van een opbrengst van ruim een half miljard. Dat is alleen het financiële resultaat van het voor rekening van de werkgever brengen van de eerste zes ziekteweken van een werknemer.

De overheid houdt er zelf geen geld aan over als de arbeidsongeschiktheid en het ziekteverzuim dalen. Het leidt slechts tot het wegvallen van de huidige noodzaak de premies te verhogen. Dat geeft op zich wel weer ruimte om de belastingen te verhogen zonder in strijd te komen met de afgesproken grens voor de collectieve lastendruk. De belastingdruk zal in elk geval onder de grens blijven die CDA en PvdA in het regeerakkoord hebben vastgelegd, zo als gevolg van de tussenbalans.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.