+ Meer informatie

Nelissen: Rente zal niet veel veranderen

Amro ziet winst bijna een kwart stijgen

3 minuten leestijd

AMSTERDAM - Op korte termijn zal de rente geen grote veranderingen ondergaan. Of de rente omhoog of omlaag gaat, hangt in grote mate af van de Amerikaanse economie. Een renteverlaging lijkt gezien de huidige stand van de Amerikaanse economie niet uitgesloten.

Mr. R. J. Nelissen, voorzitter van de raad van bestuur van de Amro, sprak deze verwachting gisteren uit tijdens de toelichting op de halfjaarcijfers van de Amro Bank. De bank zag haar opbrengsten uit de rente de afgelopen zes maanden gelijk blijven. Deze tegenvaller voor de bank is het gevolg van een hogere korte rente en een lagere lange rente. De rente op leningen met een korte looptijd is in Nederland sinds december vorig jaar van 5,7 naar 7,2 procent gestegen. Bovendien verschafte de bank meer leningen aan mulitinationals in het buitenland tegen zeer kleine marges.

Nehssen gaf toe dat de bank de stijging van de korte rente niet volledig voorzien had. „Je kunt maar één keer in je leven de ontwikkeling van de rente goed voorspellen en daarna moet je je mond houden. Ook voor de renten spelen duizenden factoren mee". De Amro gaat ervan uit dat de hoge korte rente een fenomeen is waarmee men nog wel enige tijd te kampen zal hebben. De winst van de bank was in de eerste zes maanden van dit jaar bijna een kwart hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. De winst steeg met ƒ 66 miljoen tot ƒ 339 miljoen. Het brutoresultaat nam met ƒ 54,4 miljoen ofwel 7,6 procent toe tot ƒ 774,8 miljoen. De winst per aandeel steeg met 8,4 procent van ƒ 5,24 tot ƒ 5,68. Voor dit jaar verwacht de Amro, afgezien van onverwachte ontwikkelingen, een stijging van de winst en de winst per aandeel.

Provisie

Het gunstige resultaat dankt de bank aan de forse stijging van de provisiebaten met ƒ 149,5 miljoen (31,4 procent). De toename was het gevolg van de groei van de effectenprovisies waaraan de succesvolle beursintroducties door de bank van concerns als DAFen DSM bijdroegen.

De toevoeging aan de stroppenpot, VAR, werd gehandhaafd op ƒ 300 miljoen. De bank verhoogde specifieke voorzieningen voor de leningen aan een aantal landen. Het balanstotaal van de bank steeg tot ƒ 170,9 miljard, vergeleken met de eerste zes maanden van vorig jaar een stijging van 6,8 procent.

De kredietverlening door de Amro Bank is in Nederland blijven steken op het hoge peil van eind vorig jaar. Een groei van deze kredietverlening zit er volgens Nelissen niet in. Hij verwacht niet dat de kredietrestrictie die De Nederlandsche Bank op h^ verstrekken van leningen heeft gesteld, zijn bank „zal bijten". Ook zal zijn bank geen last hebben van de beperking die over een paar maanden aan de kredietverschaffing is gesteld.

Spaargeld

De klanten van de Amro brachten de afgelopen zes maanden meer spaargeld naar de bank. Het totale spaartegoed bedroeg eind vorig jaar ƒ 15,3 miljard, tegenover ƒ 16 miljard eind juni. Op jaarbasis is het spaartegoed met 5 procent gestegen, wat Nelissen „zeker niet slecht" noemde.

Over het verloop van de fusiebesprekingen met de Belgische Generale Bank wilde Nelissen niets zeggen. Ook gaf hij geen reactie op berichten uit vakbondskringen als zou de fusie niet doorgaan. Nelissen viprwacht dat de beide banken gezamenlijk voor het eind van het jaar met een nadere mededeling zullen komen.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.