+ Meer informatie

LANDELIJKE CONFERENTIE VOOR AMBTSDRAGERS

3 minuten leestijd

De voorjaarsconferentie voor ambtsdragers zal bij leven en welzijn worden gehouden op zaterdag 27 april 1985 in de Ichthuskerk te Amersfoort.

Thema: Wat is de rechte prediking anno 1985?

Al weer een ambtsdragersconferentie die over de prediking gaat, zult u misschien zeggen. Zij vormde in de voorbije jaren meerdere malen het thema van deze conferentie; eerst over de verschuivingen in en later over het toezicht op de prediking. Is dit onderwerp eigenlijk al niet helemaal stukgepraat en kunnen we er binnen de kerken tegen elkaar nog méér over zeggen dan al gezegd is?

Over de prediking zal men in de kerken nooit uitgesproken raken en zeker niet in de onze. De vraag welke prediking recht doet aan de volle inhoud van het Evangelie houdt de geesten voortdurend bezig en doet, als het op het antwoord aankomt, de wegen onder broeders en zusters uiteengaan.

De actualiteit van deze vraag werd onlangs nog weer eens benadrukt door de verschijning van de brochure „bezinning op de prediking”. Hoewel niet direct op dit onderwerp gericht kan toch wel worden gezegd dat het eveneens recentelijk verschenen boek „De Geest schrijft wegen in de tijd” ook uitstraling heeft naar de prediking toe.

In de situatie waarin wij ons als kerken bevinden, besloot het comité het onderwerp prediking nogmaals aan de orde te stellen. Niet om over te doen wat al gedaan is, maar om als broeders van eenzelfde huis, staande op hetzelfde fundament van Schrift en belijdenis, wortelend in dezelfde traditie, nog eens diepgaand met elkaar na te denken over de vraag waar de prediking anno 1985 begint en waar zij ophoudt rechte prediking te zijn.

Twee predikanten zullen op die vraag elk hun eigen visie geven, te weten ds. P. den Butter te Middelharnis en drs. G.C. den Hertog te Leiden.

Daarbij zal de vraag onder ogen worden gezien hoe de kernbegrippen van het geloof, zoals in de Schrift vervat en in de belijdenis der kerk toelichtend zijn verwoord, ook anno 1985 in de prediking nog tot gelding moeten en kunnen komen. Om teleurstelling bij voorbaat uit te sluiten: het comité beoogt met deze conferentie geen kerkelijke competitie, waarbij er van twee in de discussiering aan het eind nog slechts één zal zijn overgebleven. Het comité wil deze conferentie slechts platform laten zijn voor een broederlijke bezinning op de prediking, waarbij de dingen die scheiden niet verhuld en de dingen die (altijd nog) samenbinden niet verzwegen mogen worden en waarbij nagedacht en gesproken wordt in de overtuiging dat de Heilige Geest in elke tijd wegen wijst waarlangs wij samen met alle heiligen de diepe en volle rijkdom van Gods Woord kunnen leren verstaan en beleven.

De kerkeraden ontvangen t.z.t. op de gebruikelijke wijze een speciale uitnodiging voor deze conferentie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.