+ Meer informatie

Ned. Ger. Kerken: 1990 jaar van teleurstellingen

"Informatieboekje 1991" verschenen

3 minuten leestijd

AMSTERDAM — „Het jaar van de teleurstellingen", zo noemt ds. K. H. de Groot het jaar 1990 in het "Informatieboekje 1991 voor de Nederlands Gereformeerde Kerken". Teleurstellingen wat betreft de ontwikkelingen in Oost-Europa en in Zuid-Afrika, maar ook wat betreft de verhoudingen tot andere kerken in ons land.

„Vele broeders en zusters hadden zich de ontwikkeling van ons kerkelijk leven heel anders voorgesteld. De één denkt dan meer aan het vrije, evangelische, de ander aan het beproefde gereformeerde. Het is niet eenvoudig om bij elkaar te blijven en elkaar vast te houden".

Ds. De Groot stelt in zijn "jaaroverzicht" dat voor Oost-Europa na het vallen van de Muur de periode van vrijheid en welvaart niet is aangebroken. In Roemenië heerst, wat het Hongaarse deel betreft, naast veel onzekerheid de angst. In de Sowjet-Unie neemt de chaos toe. In het zendingswerk in Natal zijn velen gedood bij de gevechten tussen aanhangers van het ANC en van de Inkatha.

Wat betreft de verhouding tot de andere kerken wisselden hoop en teleurstelling elkaar af. Wat betreft de besprekingen met de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt „scheen een nieuwe lente zich aan te kondigen". Plaatselijk waren er hier en daar besprekingen; het verst kwam Enschede-Noord. Wat betreft de samensprekingen met de Christelijke Gereformeerde Kerken meldt ds. De Groot dat er „geen verandering in positieve of negatieve zin te bespeuren is. De samensprekingen op commissieniveau worden voortgezet". Over de rapportage over en weer bestaat verschil van mening. „Teleurstellend", aldus de hoofdredacteur van het Informatieboekje.

Werkelijkheid

Hij vraagt zich af of de werkelijkheid niet anders is. Bij 22 kerken is regelmatig kanselruil en avondmaalsgemeenschap. Drie gemeenten (Almere, Lelystad en Nieuwegein) vormen één gemeente. Elf kerken hebben contact met de Christelijke Gereformeerde Kerken, in 22 andere kerken liep dat mis.

Ds. De Groot constateert dat de verhouding tot andere gereformeerde kerken in het slop geraakt is. Hij vraagt zich af: „Hebben wij misschien barricaden opgeworpen, die voor anderen onoverkomenlijk zijn? Bergt ons kerkelijk leven te veel onzekerheden in zich?" Hij roept op tot nauwgezet zelfonderzoek.

Het statistisch overzicht per 1 januari 1991 meldt dat de 95 kerken gediend worden door 77 predikanten; er zijn vijftien vacatures. Het zielental daalde met 39 tot 29.585. Het aantal belijdende leden steeg met 142 tot 18.732. In de regio Kampen werken de christelijke gereformeerde predikanten K. T. de Jonge (Almere), A. Broersma en J. van Mulligen (Lelystad). In de regio Utrecht werkt de christelijke gereformeerde drs. W. C. Moerdijk te Nieuwegein. In het statistisch overzicht van Houten en Nieuwegein is het totaal aantal leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerken verwerkt.

N.a.v. Informatieboekje 1991 voor de Nederlands Gereformeerde Kerken, onder redactie van ds. K. H. de Groot; uitg, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1991; 216 blz.; prijs 14,70 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.