+ Meer informatie

Kerknieuws in 't kort

3 minuten leestijd

• Abusievelijk werd vermeld dat de intrede en bevestiging van drs. A. de Reuver op 10 oktober in Capelle aan den IJssel zouden plaats hebben in de Elimkerk van de Geref. Gemeente ter plaatse. De bevestiging heeft evenwel 's morgens om 10.00 uur plaats in de Westerkerk van de Hervormde gemeente, de intrede om 14.30 uur in de Elimkerk van de Gereformeerde gemeente.

• Op zaterdag 9 oktober houden de Gereformeerde Bond en de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Geref. -grondslag (IZB) samen weer een conferentie over medisch-ethische vragen. De conferentie is bedoeld voor aanstaande verpleegkundigen, hun ouders, maar ook voor hen die al in deze sector werkzaam zijn. Het thema is: motivatie en situatie.
Over dit thema zullen 's morgens mevr. S. Bout, chirurge, mevr. G. Carati-Stuurman, verpleegkundige en ds. J. van 't Ende, tot voor kort ziekenhuispredikant, korte inleidingen houden. In groepen zal daarna over de aangeboden stof worden door gesproken, terwijl er 's middags een panel-diskussie wordt gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zal er ook gesproken worden over de wenselijkheid en eventuele mogelijkheid een HBOV voor verpleegkundigen te verbinden aan de Gereformeerde Sociale Academie (GSA) te Ede. Gezien het belang ook van deze zaak hopen we op een grote inbreng van betrokkenen. De plaats van de konferentie is: „De Schakel" te Nijkerk. Aanvang 9.45 uur, sluiting 16.00 uur. Opgave aan het bureau van de IZB te Amersfoort, Johan van Oldenbameveltlaan 10, tel. 033 11949.

• De zendingscommissie van de Ned. Herv. kerk te Papendrecht heeft een zendingsavond georganiseerd, die in het teken van de Inwendige Zending zal staan. Deze wordt gehouden op 7 oktober in het Kerkelijk Centrum „De Ark" aan de Rubenstraat, aanvang 19.45 uur.
Ds. C. Blenk uit Woubrugge hoopt een referaat te houden over het thema: „Zending in Nederland". Daarop aansluitend wordt een, door enkele leden van de plaatselijke evangelisatiecommissie vervaardigd, klankbeeld vertoond waarin te zien en te horen zal zijn wat er in Papendrecht op het terrein van inwendige zending gedaan wordt. De avond zal geopend worden door de plaatselijke predikant, ds. D. van Vliet.

• BAAMBRUGGE — Ook dit jaar organiseert het Internationaal Christelijk Studiecentrum in verschillende universiteitssteden studiekringen. Op deze kringen, onder leiding van ouderejaarsstudenten of jong afgestudeerden, denken de deelnemers met elkaar na over fundamentele vragen in het licht van de Bijbel, als autoriteit van hun leven.
Er zijn algemene" kringen in Leiden, Arasterdam, Utrecht en Wageningen; verder zg. „vakkringen" : een medische kring, een theologen-, een pedagogen-, een sociologen-, een economen-, een psychologen- en een literatuurkring en een kring over „geloof en (natuur) wetenschap". Voor nadere inlichtingen: Stichting ICS, Prinses Margrietstraat 43, Baambrugge

• LAGE VUURSCHE — Op zaterdag 2 oktober a.s. houdt de stichting „Lamp-Licht", die het studieblad ,,Bijbels Denken" uitgeeft, haar najaarsconferentie in de Ernst Sillem- hoeve te Lage Vuursche. van half elf tot vijf uur. Het onderwerp „De wederkomst des Heeren" wordt ingeleid door bestuurslid K. A. den Breejen uit Bussum. De kosten zijn tien gulden, inclusief lunch. Uiterlijk vrijdag opgave doen bij K. A. den Breejen, tel. 02159-12991.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.