+ Meer informatie

Kerkelijke berichten

3 minuten leestijd

Ds. C. Smits te Sliedrecht-centrum ontving een beroep van de kerk te Clifton (New Jersey). Deze kerk behoort tot de Free Christian Reformed Churches of Canada and U.S.A., waarmee onze kerken korrespondentie onderhouden. Ds. Smits is daar geen onbekende. Hij heeft daar vorig jaar nog verschillende zondagen het Woord bediend.

De Chr. Geref. Kerkte Urk bestond de vorige maand 75 jaar. Dit feit is herdacht in de middagdienst op de jaarlijkse biddag, die op Urk al in februari wordt gehouden. Ds. H. van Leeuwen, de plaatselijke predikant, bediende het Woord naar aanleiding van Ez. 24 : 6 en 36 : 25.

Het begin was klein. Veel stormen zijn over de kerk van Urk heengegaan. Ondanks veel dat er gebeurd is, is deze kerk in stand gebleven en uiteindelijk gegroeid. We kennen die gemeente al meer dan 50 jaar. Er waren toen nog van de ouderen, die het begin hebben meegemaakt, in leven. Er is veel veranderd, maar het evangelie van Gods vrije genade mag nog op Urk gepredikt worden. Zij het velen tot een eeuwige zegen.

Door een synode-besluit heeft ook het aktief vrouwenkiesrecht een plaats gekregen in onze kerken. Er werden ter synode bezwaren naar voren gebracht, gegrond op Gods Woord, maar toch kwam het besluit om dit vrouwenkiesrecht aan de vrijheid der kerken toe te staan er bij meerderheid van stemmen door. Verschillende kerkeraden besloten al spoedig om dit besluit als in strijd met Gods Woord niet verbindend te achten en te blijven bij de verkiezing van ambtsdragers door manslidmaten. Dit geschiedde o.a. door Rotterdam-West, Urk, Zaamslag, Zeist, Alphen aan de Rijn.

Daar blijft het niet bij, want verschillende kerkeraden tekenen appel aan bij de volgende synode en vragen intrekking van het besluit. De kerkeraden van Utrecht-Noord en Barendrecht en wellicht ook andere hebben dat al gedaan. Verschillende kerkeraden zullen dit vermoedelijk nog wel doen.

We hopen, dat de volgende synode hierdoor tot beter inzicht en tot een beter besluit komt. De classis Utrecht heeft bij meerderheid van stemmen aan de Chr. Geref. Kerk te Eindhoven toegestaan kanselruil toe te passen met het gedeelte van de vrijgemaakte kerk van Eindhoven, dat thans buiten het verband van vrijgemaakte kerken staat, afgezien dan van een appel, dat gedaan is op de generale synode van die kerken.

De classis heeft daarbij bewust in strijd gehandeld met de bepaling van de generale synode van 1966, die als volgt luidt:

„Het aanvankelijk gestalte gevenaaneenheid tussen tot verschillende kerkverbanden behorende plaatselijke kerken van gereformeerd belijden door nauwer samenleven, uitkomende in de toelatingvanelkanders ongecensureerde leden tot elkanders avondmaalsviering, het van tijd tot tijd laten voorga an van elkanders predikanten in de dienst des Woords en het aanvaarden van elkanders attestaties, kan alleen geschieden met kerken, die behoren tot een kerkverband waarvan de synode van de eigen kerken heeft gekonstateerd, dat het zich in alles wil stellen op de grondslag van Gods heilig Woord en de gereformeerde belijdenis, en met welk kerkverband kontakten worden onderhouden door wederzijdse deputaten”. Zie blz. 104 van de Acta.

Ook bleek niet, dat er werkelijk overeenstemming op het punt van leer en gemeentebeschouwing was bereikt.

Duidelijk kwam naar voren, dat er in wezen een groot verschil is tussen de opvattingen van de gemeenten, die vrijgemaakt willen zijn, en de onze.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.