+ Meer informatie

Afvalwarmte wordt hoogst interessant

Nieuwe kunststofleidingen gaan het maken

4 minuten leestijd

UTRECHT — De stijgende energieprijzen maken de moelijkheden voor gebruik van rest- of afvalwarmte voor stadsverwarming steeds interessanter. In de systemen die het warme water over afstand naar de te verwarmen ruimten moeten transporteren, is een grote rol weggelegd voor geïsoleerde kunststofleidingen. Dat zijn de conclusies van een symposium over afstandsverwarming, dat deze week in Utrecht werd gehouden.

In Nederland komt op grote schaal warmte vrij, die ongebruikt naar het milieu wordt afgevoerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om rest- en afvalwarmte uit electriciteitscentrales en om warmte die bij verschillende industriële processen vrijkomt. Veel van deze warmte kan, door gebruik te maken van reeds bestaande technieken, nuttig worden toegepast, bijvoorbeeld voor de verwarming van gebouwen, woningen of tuinbouwkassen en in de industrie. Hiervan wordt echter nog maar weinig gebruikgemaakt.

Volgens een rapport van de Algemene Energie Raad kan het gebruik van restwarmte in Nederland per jaar een besparing opleveren van 6 miljard m' aardgasequivalenten. Deze besparing komt overeen met 50% van de hoeveelheid brandstof die momenteel voor woningverwarming nodig is. Het gebruik van restwarmte is echter alleen realiseerbaar door stadsverwarmingssystepluimveehouders waren in de week tot 29 mei de volgende in ƒ per kg, incl. BTW: lichte kippen ƒ 0,80-0,85; half- tot middelzware ƒ 0,85-0,95; moederdieren ƒ 1,55-1,65; wagonkippen ƒ 1,001,10; gele kuikens ƒ 2,15-2,20; witte kuikens ƒ 2,23-2,28; tamme konijnen ƒ 2,50-3,25. In de week tot 2 mei werd 6624 ton gevolgelte uitgevoerd, vergeleken met 4776 ton in de overeenkom' stige week van vorig jaar. Het aandeel kuikens bedroeg 5659 tpn (3841); kippen 748 ton (780); eenden 59 ton (61); overig gevogelte 158 ton (94). Aan levend slachtpluimvee werden 485 ton kippen; 533 ton kuikens en 101 ton overig gevogelte uitgevoerd.

Biermarkt

De eiermarkt was op 27 mei in Bameveld wat flauwer gestemd. Prijzen waren lager dan voorgaande week, vooral de gewichten tot 61 g. Kort aanbod in zware eieren maakte dat de prijzen daarvan ongeveer op peil bleven. Afhankelijk van de gewichtsklasse 48-67 g luidde de notering van de Bameveldse markt ƒ 11,75 tot ƒ 18,00 per 100 vergeleken met ƒ 12,50-18,00 voorgaande week. De kg-prijzen liepen van ƒ 2,452,70 vergeleken met ƒ 2,56-2,73 voorgaande week.

Zuivelnotering

Op 27 mei werd de Officiële Nederlandse Zuivelnotering als volgt vastgesteld. Prijzen per kg netto, af-fabriek excl. BTW en incl. verpakking, tenzij anders aangegeven. Verse boter ƒ 8,90; Goudse kaas, 12 kg, onverpakt, 4 weken ƒ 6,29; Edammers, geparaffineerd, in EEG-doos, 4 weken ƒ 6,28; Cheddar kaas, .3 maanden ƒ 6,82; id. 3 weken ƒ 6,53; vol melkpoeder ƒ 5,62; mager melkpoeder ƒ 3,65; id. bestemd voor veevoeder ƒ 3,53; weipoeder ƒ 0,89 (-2 cent); koffiemelk ƒ 243; condens, vol, gesuikerd/ 3,35; melksuiker ƒ 1,55.

Melknotering

De Apeldoomse melknotering is voor de week tot 6 jtmi onveranderd vastgesteld op het niveau van de voorgaande week. Per 100 kg franko zijn de prijzen de volgende: ondermelk ƒ 33,25; volle melk ƒ 32,90-t- ƒ 10,55 per pet vet; gestandaardiseerde melk ƒ 69,10. men, die het warme water door geïsoleerde leidingen naar de woningen brengen. Tot nog toe worden hiervoor voornamelijk geïsoleerde, stalen leidingen gebruikt.

Kunststofleidingen

Kunststoffen bieden echter uitstekende alternatieve mogelijkheden op basis van prijs, kwaliteit, levensduur, onderhoud, afwezigheid van corrosie en gemakkelijke aanleg in moeilijke grondcondities. Stijgende brandstofprijzen mak«i energiebesparing noodzakelijk. In toenemende mate zal gebruik gemaakt worden van rest- en afvalwarmtebnonnen met lagere temperaturen. Daarom hebben twee Nederlandse bedrijven, Ameron in Geldermalsen en Wavin in Haardenberg, een sortiment geïsoleerde leidingen ontwikkeld, die - volledig in kunststof toegepast kunnen worden voor stadsverwarming tot temperaturen van 120" C. Deze corrosievrije leidingen hebben een zeer lange levensduur en door hun relatief gunstige prijsstelling kunnen zij de besparingen ten opzichte van de benodigde investeringen gunstig beïn-r vloeden. Met de ontwikkeling van deze energie-transportsystemen lopen deze bedrijven, internationaal gezien, voorop. Daartoe heeft mede Shell Nederland Chemie bijgedragen, met kunststoffen die speciaal voor deze leidingsystemen zijn ontwikkeld. Deze bedrijven creSren hiermee niet alleen produkten die passen in het nationale energiebeleid, maar ook mogelijkheden voor export. De huidige, kostbare leidingen komen nagenoeg allemaal uit het buitenland.

Energiebeleid

Een aantal afstandsverwarmingr sprojecten is thans in Nederland al in uitvoering. Deze zijn voornamelijk gericht op nieuwbouwwoningen. De Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij (NEOM) bestudeert ech' ter ook de mogelijkheden in renovatieprojecten en de combinatie van stadsverwarming met bestaande wijkverwarmingen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het beleid van de overheid, dat erop gericht is het rendement van het landelijk energieverbruik in het jaar 2000 met 40% te verbeteren t.o.v. 1973. Daarnaast kan stadsverwarming een belangrijke bijdrage leveren aan de door de overheid gewenste spreiding van het energie-aanbod over meerdere bronnen, zoals aardolie, steenkool', aardgas tec.

Warmtemeting

In het streven naar energiebesparing door stadsverwarming is warmtemeting van belang. Besparingen kunnen worden gestimuleerd als de verbruiker kan meten. De apparatuur hiervoor is echter nog vrij kostbaar. Verwacht wordt, dat in de toekomst betaalbare, nauwkeurige en onderhoudsvrije warmtemeters beschikbaar komen. Door TNO en KEMA zijnliiervoor reeds ontwerpen gemaakt en ook bij de industrie zijn ontwikkelingen gaande. Afstandsverwarming maakt grote energiebesparingen mogelijk. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hierin een belangrijke rol spelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.