+ Meer informatie

Voor onze militairen

3 minuten leestijd

Reeds vele jaren bezat Daniël de rubriek „Voor onze militairen". Vele zeer lezenswaardige en leerzame artikelen van „Krijgsman" en „Oud militair" zijn in deze rubriek verschenen.

Enige tijd geleden verdween echter deze rubriek en lange tijd hebben we het zonder deze artikelen moeten stellen. De reden dat deze rubriek, met ingang van dit nummer, weer in Daniël is opgenomen is niet omdat de redaktie verlegen zit om kopie, maar omdat ze de mening is toegedaan dat regelmatig aandacht moet worden besteed aan de vele problemen die zich bij onze militairen voordoen.

Immers blijkt er in de militaire dienst steeds veel te zijn waarbij we een groot vraagteken of uitroepteken zouden kunnen zetten omdat wij ons de zaken anders hadden voorgesteld of anders hadden gewenst.

Het is daarom dat ik hoop dat deze rubriek mag zijn een vraagbaak voor allen die in militaire dienst zijn maar bovenal een steun wanneer het gaat om problemen waarvoor onze jongens zo vaak komen te staan.

Vanzelfsprekend reken ik op de medewerking van onze militairen maar ook niet-militairen kunnen mij gerust hun vragen toezenden.

Bij het schrijven van clit artikel denk ik in 't bijzonder aan de jongens clie op 8 december j.1. in dienst zijn gegaan. Ik kan me voorstellen clat jullie, eenmaal binnen cle kazerne of legerplaats gekomen, je hebt gevoeld als „een kat in een vreemd pakhuis", le zult dan ook al wel veel van die echte militaire dingen hebben meegemaakt waarbij je misschien je wenkbrauwen eens fronste of bij je zelf dacht: „Waar is clat nu voor nodig".

Op deze manier zullen jullie cle eerste dagen wel hebben doorgebracht. Natuurlijk gingen je gedachten daarbij veel uit naar je thuis en je werk en met enige weemoed heb je de gedwongen verandering burger-militair ondergaan.

Ongetwijfeld is alles anders dan je thuis gewend was. Vader of moeder zijn er niet om je te helpen of raad te geven. Je bent zelfstandig geworden en in veel dingen moet je nu zelf een beslissing nemen.

Nu hoop ik dat je niet, tegelijk met je burjerjas, je opvoeding in de kast hebt gehangen, iets wat helaas maar al te vaak gebeurt.

De eerste drie dagen was je druk maar daarna kreeg je een clag rust, cle zondag. Deze zondag was ongetwijfeld anders clan je thuis gewend was. Je hebt gelegenheid gekregen om naar de kerk te gaan maar wat deed je in de vrije tijd? Ik weet dat cle Dienst Welzijnszorg jullie een spannende film of toneelstuk heeft aangeboden. Dat gebeurt altijd op zondagen waarop een nieuwe lichting binnen moet blijven. Wat hebben jullie gezegd toen het bekend gemaakt werd? Ik schreef hierboven al clat de zondag in cle kazerne heel anders is clan thuis, maar je weet dat Gods gebod „Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt", overal dezelfde kracht heeft en altijd zal blijven bestaan.

Jullie kennen allemaal al het commando „Geeft-acht". Ik wil het hier ook graag eens tegen jullie zeggen maar clan in een andere betekenis, „Geeft-acht", want ook in cle militaire dienst geldt het te leven naar cle eis van Gods Woord.

Militair.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.