+ Meer informatie

Persoonlijke vrijheid bejaarden in gedrang

Commissie bejaardenoorden Overijssel in jaarverslag 1973

3 minuten leestijd

ï.(>ii (Van onze streekredactie) . „De persoonlijke vrijheid van de bejaarden is in enkele Overijsselse bejaarticnoordfin in het gedrang. Ook het afgelopen jaar zijn weer, een aantal vor.men van bedizucht, ognezxmde bemoeizucht en schrikaanjaging van de zijde van sommige directies gesignaleerd. Ernstige vrijheidsbeperking van de be'^rdea is maar in enkele gevallen geconstateerd." Dit is de mening van de .commissie op de bejaardenoorden in Overijssel neergelegd in haar jaarverslag over 1973. Do commissie vreest dat de gesignaleerde klachten slechts een topje van oen ijsberg vormen en dat op diverse plaatsen ernstige of minder ernstige -vriiheidbéroving plaats heeft.

In het jaarverslag van de commi.saie van bejaardenoorden geeft men een aantal voorbeelden van de inbreuk

PRINCIPES
""'Wet' 5s uit deze woorden duidelijk, 'tfat godsdienstige principes niet in de Jnenlngavorming van de provinciale -Qverheid worden betrokken. Bij hen :S^m slechts het zgn. „algemeen bellang". •, Éen bijïonder voorbeeld wordt ook 3ijingehaald over de geestelijke ver"Zörging in een bejaardentehuis. „In 'Jlet 'huisreglement van een bepaald tphuis bleek een bepaling voor te komen, waarbij zonder toestemming van het da)gelijks bestuur aan de bewoners verboden is de geestelijke verzorging uit te breiden tot meer personen tegelijk. Overtreders van dit artikel kunnen uit het tehuis worden gezet.

GEESTELIJKE VERZORGING

Het .jaarverslag vermeldt als „pikante bijzonderheid", dat naar de letter van het artikel, het de Hervormde bewoners in dit tehuis verboden is, een in de Hervormde kerk veelvuldig voorkomende vorm van geestelijke verzorging (het •,groot huisbezoek") in hun eigen apartement te organiseren. De verwachting is echter dat deze bepaling spoedig uit het huisreglement van het betreffende tehuis wordt geschrapt. De inspectrices van de bejaardenoorden hebben zich het laatste jaar met dergelijke zaken in het bijzonder bezig gehouden. Hun aandacht ging daarbij speciaal uit naar de aanwezigheid van een huisreglement. „De aanwezigheid van een dergelijk reglement geeft natuurlijk nog geen zekerheid", zo schrijft men, '.dat de inhoud en de strekking van het reglement in acht wordt genomen.

HUISREGLEMENT

Voortdurend zal dam ook door de inspectrices moeten worden gewaakt, dat de goedbedoelde zorg van besturen en directies niet leidt tot een zekere bevoogding van de bejaarden". De besturen zullen zich af moeten vragen of bepaalde maatregelen werkelijk in het belang van de bewoners worden gehandhaafd", aldus de commissie. Verder vermeldt dit jaarverslag dat sinds 1971 ini Overijssel het aantal bedden in verzorgingstehuizen is toegenomen met ruim 18 procent van 7138 tot 8438 eind 1B73. Daarmee is de behoefte in Overijssel nagenoeg geheel gedekt. Wel laat de bouwtechnische kwaliteit van de tehuizen op diverse plaatsen veel te wensen over. Van de 93 tehuizen voldoen slechts 55 geheel aan de wettelijke eisen op technisch gebied; vijftien tehuizen zijn bouwtechnisch van onvoldoende kwaliteit.

G.S. ZVID-HOLLAISD :

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.