+ Meer informatie

GEREFORMEERDE THEOLOGIE VANDAAG

3 minuten leestijd

Het zal niemand ontgaan zijn dat in 2004 twee wetenschappelijke theologische instellingen hun anderhalve-eeuwfeest vierden. Een reeks van bijeenkomsten en vieringen was er het gevolg van. Binnen de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (vrijg.) was het aanleiding om eens diepgaand te kijken naar de manier waarop aan de Broederweg (hun ‘Wilhelminapark’ zogezegd) theologie wordt bedreven. De resultaten daarvan zijn neergelegd in het vierde deel van de bezinningsreeks, die nu al een paar jaar zorgt voor het zichtbaar maken van de resultaten van het theologisch bedrijf in ‘Kampen-U’. Men wil daar theologie bedrijven in strikte gehoorzaamheid aan het Woord van God, zonder moeiteloos concepten uit het verleden te kopiëren. Dat kan ook niet, ware het alleen al vanwege het gegeven dat er in de loop van de jaren theologische vakgebieden zijn bijgekomen en binnen de vakgebieden het karakter van een aantal vakken veranderde: drs. De Bruijne noemt in zijn voorwoord de verzelfstandiging van de ethiek t.o.v. de dogmatiek en het belang van bijv. sociale wetenschappen. Ook is te denken aan de hermeneutische vragen die meer en meer in onze vragen meekomen. En wat te denken van de doorwerking van de secularisatie, die ons telkens opnieuw weer dwingt om door te denken op de plaats van God in onze samenleving, en dus ook de plaats van de theologie? Het brengt De Bruijne er toe om de vakken missiologie en ethiek, meer dan vroeger het geval was, naar voren te schuiven (blz. 20). Dat lijkt mij niet vreemd, zij het dat de betrokkenheid van deze vakken op de kerkgeschiedenis resp. de dogmatiek zal blijven. Het woord dogmatiek (bijdrage van prof. Kamphuis) sneuvelt trouwens, in Kampen wordt voortaan gesproken over ‘systematische theologie’. Dat is één van de momenten waarop je in deze bezinning merkt dat er afscheid wordt genomen van de denkbeelden en het theologisch concept van dr. Abraham Kuyper uit de 19e eeuw.

Om meerdere redenen is het te waarderen dat de docenten van Kampen-II in alle openheid inzicht geven in de manier waarop zij theologie willen bedrijven: wetenschappelijk én kerkelijk ingebed. In hun kerken wordt veel naar hen gekeken, en bepaald niet kritiekloos. Met dit boek willen zij, om een modern woord te gebruiken, transparant zijn. Dat maakt tegelijk kwetsbaar! Wat mij vooral trof is dat men echt de wil heeft om de volledige titel van het boek waar te maken: men wil gereformeerde theologie bedrijven, dat wil zeggen op de beproefde reformatorische wortels, volstrekt afhankelijk van Hem naar wie het woord theologie verwijst (hoe zouden wij anders ‘woorden over God’ kunnen spreken?) én dat men dat vandaag wil doen, dat wil zeggen in rapport met de tijd en de oude en nieuwe vragen die daarin gesteld worden. Dan hoeven de antwoorden niet het laatste woord te zijn -hoe zou het ook kunnen?

n.a.v.: A.L. Th. de Bruijne (red.)Gereformeerde theologie vandaag: oriëntatie en verantwoording Kinderen van de vrijmaking. TU-bezinningsreeks. Uitg. De vuurbaak Barneveld 2004, 163 blz., €14,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.