+ Meer informatie

Snelle hulp voor boeren

3 minuten leestijd

DEN HAAG Staatssecretaris W. Meijer van Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, gaat nog deze week de gemeentebesturen dringend verzoeken, snelle hulp krachtens de rijksgroepsregeling zelfstandigen te verlenen aan agrariërs die door de abnormale weersomstandigheden in financiële moeilijkheden zijn geraakt.

Intensief overleg tussen minister mr. A. van der Stee van Landbouw en visserij en de staatssecretaris heeft hiertoe geleid. Van 20 september af zullen de getroffen agrariërs aanvragen kunnen indienen.

Om de hulpverlening vlot en overal eender te doen geschieden, zo delen de beide ministeries mee, is een handleiding opgesteld waarin de gemeenten aanwijzingen krijgen voor de bepaling van de .hoogte en de vorm van de financiële hulpverlening. Belangrijke punten daarbij zijn de vermogenspositie en de normale inkomenspositie van de aanvrager en de financiële gevolgen van de abnormale weersomstandigheden. De vermogenspositie zal worden vastgesteld op basis van de agrarische gebruikswaarde van de vermogensbestanddelen, bij die vaststelling wordt gebruik gemaakt van pachtnormen.

Ondernemers die een levensvatbaar bedrijf exploiteren kunnen bijstand ontvangen als hun eigen vermogen minder bedraagt dan 50 procent van het totale bedrijfsvermogen. Heeft de aanvrager ook vermogen buiten het bedrijf, dan wordt daarmee bij het beoordelen van de aanvrage rekening gehouden.

Afhankelijk van inkomen

Vorm en hoogte van de bijstand zijn afhankelijk van het inkomen dat de ondernemer onder normale omstandigheden zou hebben behaald. Ligt dat normale inkomen beneden de f22.000, dan zal in de regel bijstand tot een maximum van f22.000 kunnen worden toegekend, waarvan niets hoeft te worden terugbetaald.

Is het inkomen hoger dan f22.000, dan wordt nader bepaald in welke vorm de bijstand wordt verleend. De bijstand zal - afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de omvang van het financiële tekort - bestaan uit een lening die tot 31 december 1977 renteloos zal zijn. Daarna is de rente vijf procent, terwijl de lening in vijf jaar moet worden afgelost. Als daar aanleiding toe is zal bovendien nog een bedrag „om niet" worden toegekend.

Bij ondernemers met een eigen vermogen van meer dan 50 procent van het bedrijfsvermogen wordt eerst, op basis van normen, vastgesteld welk gedeelte van het tekort door middel van bankleningen kan worden gefinancierd. Voor ^et dan eventueel resterende gedeelte zal op dezelfde wijze bijstand worden toegekend als voor de eerder genoemde groep is aangegeven.

20 september

In de komende weken zullen provinciale voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden met alle instanties die bij de behandeling van aanvragen zijn betrokken. Daarom en omdat nog andere voorbereidingen nodig zijn, zo blijkt uit de mededelingen van de ministeries, kunnen aanvragen pas van 20 september af ingediend worden. Aanvraagformulieren zijn van die datum af verkrijgbaar bij gpmeenten en districtsbureauhoudSs. De gemeenten beslissen op de aanvragen en worden daarbij geadviseerd door commissies, die zoveel mogelijk regionaal zullen bijeenkomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.