+ Meer informatie

Soeslov vergadert uren in Warschau

Onverwachte top over Poolse kwestie

2 minuten leestijd

WARSCHAU — Een onverwachte ontmoeting tussen 'oolse communistische leiders en de belangrijkste Sovjetleoloog Mikhail Soeslov is donderdag in Warschau afgeloten met een gezamenlijke verklaring waarin wordt opgeoepen tot eenheid „van alle patriottische krachten" in Porn tegen de binnen- en buitenlandse dreigingen voor het soialisme.

Deze verklaring, die door het Poolse ^euwsagentschap PAP werd ver)reid, volgde op urenlange besprekinm tussen Soeslov, de Poolse partijlei2r Stanislav Kania en andere leden gres dat medio juli zal plaatsvinden. Lagere partijleden hebben op deze hervormingen aangedrongen en tevens geëist dat een aantal haviken uit leidinggevende partijfuncties wordt verwijderd.

de Poolse politbureau. Westerse waarnemers speculeerden ïhter dat het bezoek van Soeslov - het !rste bezoek van een lid van het Russi:he politbureau sinds de stakingen vorig jaar zomer - gezien kan,weren als een poging van Moskou de Vooristelde hervormingen binnen de comlunistische partij in Polen tot een miimum terug te brengen, voordat volBnde week het centrale comité in Warschau bijeenkomt om een beslissng hierover te nemen.

In de verklaring werd tevens gezegd dat tijdens het overleg de voorbereidingen voor het congres ter sprake zijn gekomen. „Men heeft mij benadrukt dat de samenwerking van alle patriottische krachten van de natie van groot belang is in het uit de weg ruimen van alle bedreigingen voor de verwervingen van het socialisme in Polen", aldus de verklaring.

Deze samenwerking was nodig, aldus de verklaring „voor het verzet tegen de

SütnenwerkinS nodig
Het centrale comité zal zich volgende •eek over deze voorstellen buigen en ;n beslissing nemen in hoeverre deze •orden voorgelegd aan het partijconanarchie te brengen.

^^* ondermijnen van de socialistische
staat en tegen de pogingen van tegenstanders van het socialisme om een dualistische macht te scheppen,,.

De Sovjet-deelnemers aan het overleg verklaarden dat hun „partij haar solidariteit uitsprak met de pogingen van de Poolse communistische partij die tot doel hebben de sociale en economische situatie te stabiliseren, de partij op de ideologische basis van het marxismeleninisme te versterken, en de verdediging van de grondwaarden van het socialisme. heid uit om zich te verzetten tegen „ingrijpen in de interne zaken van Polen van de kant van imperialistische kringen", die proberen „spanningen aan te wakkeren en conflicten uit te lokken.

De leider van de communistische partij van Polen, eerste secretaris Stanislav Kania, heeft donderdag met een uitspraak het congres van de bond van Poolse socialistische jeugd geopend en onder meer beloofd voort te gaan met de sociale hervormingen die zijn ingezet tijdens de stakingen van de zomer van verleden jaar. De jeugdbond die naar schatting twee miljoen leden heeft is op het congres vertegenwoordigd door ongeveer 1600 gedelegeerden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.