+ Meer informatie

Nu al onder Gods vloek!

5 minuten leestijd

Wat komen er in België momenteel letterlijk en figuurlijk afgrijselijke zaken boven de grond... Zo verschrikkelijk dat tot voor kort niet één advocaat zich bereid verklaarde Dutroux te verdedigen. Het is ook afgrijselijk hoe deze man jonge kinderen misbruikt heeft voor kinderpornofilms en hen na dit misbruik gedood heeft. Wat een beest! Deze geschiedenis riep en roept bij mij verschillende gedachten op. Ik wil er enkele aan het papier toevertrouwen.

Mensbeeld
De gereformeerde theologie wordt nogal eens gelaakt vanwege het negatieve mensbeeld dat zij zou hebben. Wat blijkt echter in de praktijk van het leven steeds opnieuw haar gelijk: de werkelijkheid van onze diepe val. Als God in Zijn algemene genade de mens niet vasthoudt, blijkt hij steeds opnieuw tot het meest absurde in staat. En dat geldt niet alleen dwaze mensen in Bosnië en Servië. Het geldt ook België. En vanuit België lopen de lijnen naar Nederland en Oostenrijk. Het probleem blijkt internationaal te zijn. Als een mens zichzelf kan verrijken, verworden zelfs huppelende schoolkinderen tot 'wegwerp-artikelen'. Mensen als Dutroux houden wij graag voor uitzonderingen. Maar het principe van het verrijken van mijzelf ten koste van een ander is helaas zeer algemeen. Het blijkt bij reorganisaties in bedrijven en ook bij diverse echtscheidingen. Mensen gaan er met een ander vandoor om nog wat van het leven te maken en de vreselijke gevolgen voor eigen kinderen worden niet gewogen, noch geteld. Is de gereformeerde theologie wel zo uit de tijd? Of blijkt juist in een tijd waarin dat gedacht wordt de werkelijkheid ervan? Ik ben er honderd procent zeker van.

Schijnheilig
Een andere gedachte is dat onze tijd zo vreselijk schijnheilig is. Steeds weer horen wij de slogan: "Het moet toch kunnen". De 06nummers moeten alles kunnen aanbieden tot en met jonge meisjes toe. Kinderen moeten seksuele ervaringen op kunnen doen. De 'billboards' moeten alles kunnen tonen. Mexx toont een naakte man en vrouw in elkaar verstrengeld. Een andere firma toont diverse blote billen. De overheid laat de een wat uittrekken, als de ander wat aantrekt. Alleen al uit het oogpunt van verkeersveiligheid is het van de gekke... Maar dan zedelijk. Prikkelende advertenties. Het moet allemaal kunnen. En degene die er wat van zegt, is gefrustreerd. Die is in diepste wezen de geniepige viezerik die schijnheilig zijn of haar duistere wereld bedekt.

Kraan moet dicht
Maar dan alle commentaren als er iets bekend wordt van een godsdienstleraar of een leraar op een 'zwaar gereformeerde' school. Journalisten en nieuwscommentatoren blijken dan roomser dan de paus. Hoe gespleten en selectiefis het denken en handelen van de 'moderne' mens. De gereformeerde theologie beweert niet dat godsdienstige mensen geen seksuele misstappen kunnen begaan. Integendeel, vanwege de verdorvenheid van de menselijke natuur leert zij het onderscheid tussen naakt en bloot. De mens moet bekeerd worden. En na ontvangen genade moet hij met Christus gekruisigd worden en in een nieuw leven opgewekt worden. Onze overheid moet niet aan de ene kant van de badkamer de waterkraan wijd open laten zetten en vervolgens aan de andere kant mensen verwijten dat zij met hun voeten in het water spetten. De kraan moet dicht, omdat in het paradijs de kraan is opengezet. Wie het vatten kan die vatte het.

Vervloekt
En dan nu de derde gedachte. In de vakantie was ik een drietal keren kerkganger. In één dienst ging het over de zonde van Noach. Liever gezegd over het wonder dat de HEERE Noach weer in genade aannam. Dat bleek hieruit dat Noach zich geheel overgaf aan Gods inspiratie. Noach stond aan Gods kant en vervloekte Cham in diens zoon en geslacht van Kanaan. De zonde van Cham was dat hij zich verlustigde in seksuele perversiteit. In Kanaan zette zich die lijn voort. Het greep mij heel erg aan toen de predikant vroeg aan de gemeente of daar ook vaders waren die leefden als Kanaan. Ik weet ook vanuit mijn veelvuldig geraadpleegd worden door de 'Terdege-famihe' dat die er zijn. Als een gemeente bijeenvergaderd is, is er wat aanwezig! Een vrouw die in overspel leeft met de buurman. Een vader die incest pleegt. Mannen die in hun kelder of op hun 'kantoortje' pornobiaden verbergen en doorbladeren. Een meisje dat op de zaterdagavond seksuele gemeenschap heeft met de bezitter van de auto waardoor zij zich laat thuisbrengen... Gods vloek rust erop! En dat is wat! Dat kan tijden doorgaan, zonder dat er een kink in de kabel schijnt te komen. De vloek over Kanaan wordt door God uitgevoerd bij Sodom en Gomorra. Het is nog maar een gedeeltelijke executie. De volledige komt pas bij de inname van het beloofde land. Dan is de maat vol. Maar het vonnis is dan ook totaal en onherroepelijk.

Bezinning
Slechts met enkele zinnen trok de predikant de lijnen door naar de huidige tijd en hij verwees o.a. naar het topless lopen op het strand. Maar de clou was: zo ligt deze moderne wereld onder de vloek van God... Als dat doordringt, dan vergaat toch iedere verborgen lust?! Onder de vloek van God! De voltrekking van de vloek komt net zo zeker als deze gekomen is bij de inwoners van Kanaan! En dan is het eeuwig gebeurd. Dwaze lusten worden dan voor eeuwig ondraagbare lasten. Het slot van de Openbaring zegt in het Grieks dat de 'pornè'-mensen buiten zullen zijn. Dus allen die de pornografie koesteren in welke vorm dan ook. Alles overwegende is het Belgische schandaal geen stof voor 'Belgen-moppen', maar voor een diepgaande bezinning op ons eigen verborgen leven. Zijn wij één met de wereld die vervloekt is, of zijn wij verlost en geheiligd in Christus Die de vloek gedragen heeft?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.