+ Meer informatie

Achtkastelenroute in Twente

2 minuten leestijd

De acht kastelen waar we langs komen, liggen zonder uitzondering verscholen in een rijke natuur. De vroegere grootgrondbezitters lieten hun land aanleggen met uiteenlopende elementen, zoals bossen, waterpartijen en statige lanen, die met elkaar een groene oase vormden. Tuinarchitecten en uitvoerders verdienden een dikke boterham met de aanleg van tuinen en parken rond die mooie huizen. Vaak brachten de kasteelbewoners van hun reizen bijzondere planten mee, die een plaatsje kregen naast de inheemse flora.

Wonen en werken gingen samen op. Bos werd niet alleen aangeplant voor het natuurschoon maar had ook een economische functie. Er werd gejaagd, bomen leverden hout, bessen en paddestoelen werden gegeten. De landgoedeigenaar verpachtte een deel van zijn land aan boeren voor akkerbouw en veeteelt. Hierdoor was hij, wat voedsel betreft, verzekerd van voldoende opbrengst voor mens en dier. Tenzij er misoogsten waren natuurlijk. Standaard was ook de moestuin, waaruit het jaar rond gegeten werd. Doordat de boeren verplicht werden te pachten, was versnippering van landbouwgrond door vererving praktisch uitgesloten. Vele generaties van dezelfde familie bewoonden de verpachte boerderijen.

Sfeer van weelde
Niet iedere kasteelheer dacht hetzelfde over bosbouw, inrichting en bebouwing. Voor ons is dat mooi meegenomen want het betekent veel afwisseling in natuurschoon. Open en gesloten gebieden wisselen elkaar af Houtwallen omsluiten akkers waar het krioelt van ouderwetse akkerkruiden. Heldere beken, watermolens, schilderachtige boerderijen en een eeuwenoude omgeving maken van deze fietstocht echt iets bijzonders. Je proeft er een sfeer van weelde en historie in een prachtige omgeving.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.