+ Meer informatie

Kabinet ook eens met afschaffing Ziektewet

Nieuwe herziening van wao nog niet aan de orde

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Omdat de Tweede Kamer het eens is met de commissie-Buurmeijer om de huidige Ziektewet af te schaffen en de bedrijfsverenigingen minder macht te geven, zal het kabinet dat voorbeeld volgen. De regering komt echter niet met wetsvoorstellen terzake. Ook moet er niet op gerekend worden dat Lubbers-III met voorstellen komt om de huidige wao opnieuw te herzien.

Dat zei premier Lubbers gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van het kabinetsberaad. De ministers en staatssecretarissen hebben gisteren over de voorstellen van de commissie-Buurmeijer gesproken omdat de Tweede Kamer volgende week woensdag en donderdag met de regering spreekt over het enquêterapport. Deze week heeft de commissie met de Tweede Kamer over haar rapport gesproken.

Toen bleek dat de Tweede Kamer wel voelt voor het voorstel van de commissie de huidige Ziektewet af te schaffen en zieke werknemers een uitkering te geven ter hoogte van het minimumloon. Voor een aanvulling op deze uitkeringen kunnen overigens verzekeringen worden afgesloten.

Ook rond het plan om de bedrijfstakverenigingen minder macht te geven en op den duur af te schaffen, tekent zich een meerderheid af in de Tweede Kamer. Op deze twee punten wil het kabinet de Tweede Kamer volgen. De premier wees er echter op dat de Kamer van dit kabinet op deze punten geen wetswijzigingen meer zal verwachten. Het zijn zaken die in de formatie van een nieuw kabinet na de verkiezingen van mei volgend jaar aan de orde zullen komen.

Lubbers reageerde voorzichtig op het voorstel van de CDA-fractie om de wao opnieuw te herzien. CDAfractievoorzitter Brinkman heeft deze week tijdens een spreekbeurt gezegd dat de wao opnieuw onder de loep genomen moet worden. Daarbij zouden ook de zogenaamde bestaande gevallen niet ontzien moeten worden. Het CDA-kamerlid Wolters heeft deze week in de Tweede Kamer gezegd dat zijn fractie weinig heil verwacht van de wao-voorstellen die nu enkele maanden van kracht zijn.

Premier Lubbers zei met zoveel woorden dat de opvattingen van Brinkman niet zo heel ver af liggen van hetgeen de andere politieke partijen vinden. De minister-president vergeleek de kamerleden met wielrenners. Eén uit hen sprint naar voren en dat is Brinkman.

Lubbers erkende dat de wao bij de komende kabinetsformatie opnieuw ter discussie zal komen. Volgens de minister-president niet vanwege de groei in het aantal arbeidsongeschikten, maar omdat de grote politieke partijen er een punt van gaan maken.

Van dit kabinet komen er geen voorstellen voor verandering van het huidige stelsel. De minister-president wees erop dat de huidige arbeidsongeschiktheidsregeling pas sinds 1 augustus van kracht is. Bovendien verwacht Lubbers dat de nieuwe wao haar vruchten zal afwerpen en dat de enorme groep afgekeurde werknemers kleiner zal worden. „Misschien zeggen we volgende zomer wel: hé, 't werkt. Maar we moeten de vlag niet te vroeg uitsteken".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.