+ Meer informatie

Inventarisatie

4 minuten leestijd

Al in 1924 werden door de Plantenziektekundige Dienst gegevens over' het voorkomen van de roek verzameld. In 1936 deed het Departement van Landbouw en Visserij dat nog eens, waarbij in grote kolonies de nesten niet werden geschat, maar zo goed mogelijk geteld. In en na de laatste oorlog werden ook steeds gegevens over deze vogels verzameld en sinds 1959 zijn er door de Directie Faunabeheer tamelijk regelmatig inventarisaties van de kolonies gehouden. Ook door andere instanties werd dergelijk onderzoek gedaan.

De eerste schatting in 1924 kwam op ongeveer 30.000 nesten. In 1936 werden er ± 40.000 geteld en in 1950 schatte men het aantal tussen 50.000 en 55.000. In 1970 kwam men niet verder dan 10.000 nesten; de achteruitgang was verontrustend snel gegaan. Tachtig procent van de populatie was verdwenen. Als toen geen maatregelen waren genomen, zou de soort bij ons misschien zijn uitgeroeid of zeer zeldzaam geworden zijn. De sluipende en lang doorwerkende gevolgen van allerlei chemische bestrijdingsmiddelen, direct en indirect, bleken veel ernstiger dan alle rechtstreekse vervolgingen door de mens.

Door de voedselketens in de natuur, vallen de slachtoffers tot in de top van die ketens. Natuurlijke predatie door andere soorten is een scheppingsorde; daardoor zal nooit een diersoort met uitroeien worden bedreigd. Het menselijk vernuft, met name wanneer dat tot ondoordacht toepassen ervan wordt gebruikt, kan dat wel. Wij leven in een periode van de wereldgeschiedenis waarin steeds duidelijker wordt, dat van de opdracht tot het bebouwen en bewaren van de aarde, die God aan de mens gaf, steeds minder terecht komt. Afbreken en vernielen is aan de orde op alle terreinen; ook met de natuurlijke rijkdommen en al het geschapene wordt roekeloos omgegaan.

71. Tegen het einde van de dienst klikt achter in de kerk een deur, net als vanmorgen onder het Avondmaal. De aandacht voor de preek is plotseling weg. Schichtig UJken allen achterom. Is er weer onraad? De dominee spreekt door. HU krUgt iets dwingends in zijn stem, als wil hij de onrust in de kerk bezweren. Doch een stem klinkt: .^De Duitsers komen er weer aanl..." Ditmaal is de Duitse politie over land gekomen, over de dijk van Kampen. Zo kan zij de Urkers sneller overvallen dan per boot. En weer is ze gekomen onder kerktijd. Haar helpers hebben haar ingelicht op welk uur en op welke plaats de Urkers het gemakkelijkst zijn te vangen. Ze rennen op him fietsen het dorp in, recht op de kerken aan, en ze zijn op tijd. Want voor de ene kerkdeur staan ze, terwijl daarbinnen de slotzang wordt gezongen, en blJ de andere kerken komen ze aan juist als de kerkdeuren opengaan.

De slotzang in de grote kerk verstaan de nazi's niet, want zij kennen geen psalmen. En als zij het wel verstaan konden, zouden ze er om lachen: „Die Ood vertrouwt, dien deert geen kwaad..." Met al hun psalmzingen en bidden ontkomen de Urkers him nu vast niet. Bij elke uitgang staan vier man. Niemand komt de kerk uit zonder dat hij zijn persoonsbewijs getoond heeft, ouden, zowel als jongen, de vrouwen evengoed als de mannen. Want die drommelse jongens mochten in de kerk eens rokken hebben aangetrokken en een kraplap omgedaan, en een hulletje op het hoofd gezett Zelfs de oude Marrigje, diö op krukken loopt, en wie het grauwe haar uit de hul komt kijken, moet bewijzen dat zU geen verklede jongen is. De mensen voegen zich gewillig. Ze dringen niet om de kerk uit te komen. Ze halen allen kalm hun Identiteitskaart voor de dag. BU enkelen meent de Oberfeldwebel, die de troep commandeert, spot op te merken, maar als hij opstuift en gaat schelden, zijn alle gezichten vóór hem strak en ondoorgrondelijk. Het is merkwaardig. Onder al de honderden kerkgangers Is er niet één van de verboden jaren. Jongens van achttien zijn er en van een-en-twlntlg, maar van negentien en twintig jaar niet een. Enkele kerkgangers hebben geen persoonsbewijs bij zich, en die worden vastgehouden. Maar dit zijn een paar stokoude mannetjes en enkele besjes.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.