+ Meer informatie

Hoogste tijdvoor redding Europese staalindustrie

Davignon: onderlinge solidariteit noodzakelijk

5 minuten leestijd

:PUTTEN — „Op korte termijn moet een einde worden gemaakt aan de verwarde prijstoestand voor staal in Europa. Het is onmogelijk op langere termijn de hele boei te saneren indien de prijzen voor staal op de Europese interne nmrkt 15 a 20 procent (lager liggen dan de interne Amerikaanse en Japanse prijzen".

Dit zei gisteren de heer Etiënne Davigjion, vice-voorzitter van de Europese-commissie, tijdens een door het CNV belegde „staaldag" in Putten. Davignon betoogde met nadruk dat het van hel uiterste belang is dat de Europese staalproducenten snel de basis leggen voor een onderlinge solidariteit. Hij zei dat momenteel de wil bij de producenten aanwezig is om per 1 juli opnieuw vrijwillig een akkoord te sluiten over produktiebeperking. ledere onderneming zal daarbij een deel van de offers moeten dragen. De Europese commissaris waarschuwde bepaalde staalproducenten die nog een „toemaatje" willen. Dit heeft geen zin. Een tijdelijk voordeel op de korte termijn kan de herstructurering van de staalindustrie in Europa in gevaar brengen.

Davignon liet weten dat het uur van de waarheid nabij is. Op korte termijn moeten we weten of er in de toekomst nog een staalnijverheid zal zijn. Het is reeds lang duidelijk dat de problemen alleen in Europees verband kunnen worden opgelost. Naar schatting is er door de EEG-landen sinds '74 het gigantische bedrag van 70 miljard gulden in de staalindustrie gestoken.

Daardoor is een veel te grote produktie in stand gehouden. De steun die verouderde bedrijven kregen droegen er toe bij dat moderne ondernemingen waaronder Hoogovens - eveneens in de problemen kwamen. Het is voor alle belanghebbenden inmiddels duidelijk geworden, dat het geen zin heeft om de staalprodtiktie in Europa „zo maar" te subsidiëren. Tijdens de jongste vergadering van de Europese ministerraad is men tot de conclusie gekomen, dat subsidies niet in één keer afgeschaft kunnen worden, maar dat in de toekomst de regeringen alleen maar bij mogen springen onder heel preciese voorwaarden. Zo mag er geen extra produktiecapaciteit door worden geschapen en moeten aangevraagde subsidies heel duidelijk gepaard gaan met een herstructureringsplan. Ook moet de steun tijdgebonden zijn, want de Europese Commissie wil bereiken dat door moderniseringen en aanpassingen van de produktie tegen het midden van de jaren tachtig Europa over een staalindustrie beschikt die, zonder hulp van wie dan ook, haar mannetje kan staan op de wereldmarkt.

Commissaris Davignon is gematigd optimistisch over het slagen van de herstructureringsplannen op Europees niveau. We staan er nu anders voor dan in het verleden toen de crisis ontstond. Iedereen is tot de conclusie gekomen dat aparte nationale pogingen om uit het slob te komen zijn mislukt. Die mislukking is het grootste voor hen die veel gesubsidieerd hebben en ook voor degenen die iedere samenwerking afwezen". Vervolg van pagina 11 ds. A. van Heteren; Geref. Poortkerk 9.30 en 17.00 ds. D. Nieuwenhuis; Ger. Gem. in Ned (buiten verband) 9.30 en 18.30 ds. A.Wink. VIANEN: Ned. Herv. Evang. op G.G. 9.30 ds. R. van Kooten, 15.30 ds. G. S. A. de Knegt. VIEBHOUTEN: Ned. Herv. ds. H. Pen

ning, 19.00 ds. H. G, Abma. VINKEVEEN: Ned. Herv. 9.30 ds. H. P. J. ïaeiberg, 18.30 ds. J. Boogaard. VLAABDINGEN: Ned. Herv. Bethelkerk 10.00 kand. Neels, Rehobothkerk 10.00 ds. W. van Laar, Grote Kerk 17.00 ds. Wolters, Vredeskerk 17.00 ds. Kievit; Herv. Ger. Comité, Emmastr. 71, 30 apr. 20.00 ds. W. J. Op 't Hof; Chr. Geref. 10.00 en 17.00 ds. A. v.d. Weerd. VLEDDEBVEEN: Ned. Herv. Evang. op G.G. ds. N. A. de Vries, 19.00 ds. H. A. v.d. Pol. VLISSWGEN: Ger. Gem. 9.30 en 16.00

ds. H. Paul. VOOBBUBG: Ned. Herv., Oude kerk

ZONDAG

26 APRIL
18.00 en 30 apr. 19.30 ds. G. Overduin. WEBKHOVEN: Ned. Herv. 10.00 ds. J.

Nijenhuis, 18.30 ds. W. van Laar. WESTBBOBK: Ned. Herv. 10.00 ds. P. J. Teeuw, 18.30 ds. G. Wassinkmaat. WESTEBHAAB: Ned. Herv. 19.00 ds. A. J. de Bue; Ned. Herv. Evang. 9.30 en 19.00 dhr. G. van Oosten. WESTZAAN: Chr. Geref. 10.00 en

16.30 ds. H.H. de Haan. WESTZAAN: Ger. Gem. 15.30 ds. D.

Hakkenberg. WEZEP: Ned. Herv. Dorpskerk 9.30 en 14.30 ds. J. Codée, Vredeskerk 9.30 ds. A. Boertje, 19.00 kand. I. Kamp, Hattemerbroek 9.30 ds. A. H. Sonnenberg. WIEBDEN: Ger. Gem. 9.30 en 19.00 stud. M. Burggraaf, 28 apr. 19.30 ds. J. Karels. WIEBINGEBWAABD: Ned. Herv. Evang. 10.00 en 19.00 dhr. L. van Gaaien. WILUGE-LANGEBAK: Ned. Herv. 10.00 ds. C. D. Zonnenberg, 18.30 kand. Langerak. WILNIS: Ned. Herv. 10.00 en 18.30 ds. 9.30 en 14.00 ds. S. P. van Asseiïbergh. ZEGVELD: Ned. Herv. 9.30 ds. D. v.d.

Berg, 18.30 ds. H. Verheul. ZEIST: Ned. Herv. Oude kerk Ij.OO ds. G. Bos, 17.00 ds. R. van Kooten Nieuwe kerk 10.00 ds. L. H. Oosten, Sionskerk 10.00 ds. I. J. Wisse, 19.00 ds. G. Bos, Thomaskerk 10.00 prof. dr. J. M. Bolkestein, Shalomcentrum 10,00 ds. D. Dielingen, Kerkelijk Centrum 10.15 ds. J. Boersma, Witte Kerkje 10.00 ds. F. P. Salverda, Amandelhof 10.00 ds. J. Jongerden, Mirtehof 18.30 ds. J. Boersma, Chr. Geref. 10.00 en 17.00ds. B. deRomph. ZEVENHUIZEN (ZH): Ned. Herv. 10.00 ds. J. Gras, 19.00 ds. Jac. Enderlé, ZIEBIKZEE: Chr. Geref. 10.00 ds. B. de

Graaf, 18.00 ds. M. v.d. Sluys. ZOETEBMEEB: Ned. Herv. Meerzicht 8.45 ds. Iz. Kok, 16.45 ds. J. C. Schuurman, Morgensterkerk 10.15 ds. Iz. Kok, 18.30 ds. J. C. Schuurman. ZUIDLAND: Chr. Geref. 14.30 ds. B. de

Graaf. ZUIDLAREN: Chr, Geref, 9,30 dhr, L, Groenewold, 17.00 ds. M. W, Vrijhof, ZUIUCHEM: Ned, Herv, 9.30 ds, J,

Harteman, 18.30 ds. H. Harkema. ZUTPHEN: Herv. Ger. Evang. 10.00 ds. J. D. van Roest, 17.00 ds. H. J. Stoutjesdijk. ZWAAGWESTEINDE: Chr, Geref. 9.30 ds, J. Kruis, 14,00 ds. J. H. Velema. ZWAMMERDAM: Ned. Herv. 10.00 ds. J. H, B, M, Haakman, 18,30 ds, L, Boer, ZWABTEBBOEK/TEBSCHUUR: Ned, Herv. 9.30 en 18.30 ds. H. Boseboom. ZWARTSLUIS: Chr.'Geref. 17.00 ds.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.