+ Meer informatie

Openingswoord conferentie

2 minuten leestijd

Lezen Romeinen 15 : 1 – 13 (HSV) en gebed.

Broeders,

Ieder hartelijk welkom hier in Apeldoorn, in het bijzonder dr. Mulder die voor ons vanmorgen het onderwerp zal inleiden (in deze drukke Israëlweek). Nu alvast dank aan onze gastheer Melle Rozema die ons ontvangt in zijn TUA.

U heeft gemerkt, broeders, dat wij met onze jaarlijkse conferenties een gewijzigde opzet hebben gekozen. Het blijkt vooral voor jonge ambtsdragers een bezwaar te zijn om de gehele zaterdag van huis weg te zijn voor de conferentie. Daarom hebben wij gekozen voor alleen een ochtendprogramma en gekozen voor de TUA als plaats van samenkomst met de mogelijkheid van een aansluitende lunch hier, in de hoop dat deze wijziging de opkomst ten goede zou komen…

Evalueren!

In verband met dat kortere programma in het kort enkele woorden ter introductie op het onderwerp van vanmorgen.

Wij zijn bijeen om met elkaar te spreken en te luisteren wat de kerk, in het bijzonder u als ambtsdrager, heeft met Israël. Deze week is dit onderwerp in Kampen en Apeldoorn veelvuldig aan de orde geweest. Ook in die gesprekken bleek dat er nog erg verschillend gedacht is en wordt over de plaats van Israël in Gods heilsplan. Daarenboven is het onderwerp de laatste jaren veel meer in de belangstelling komen te staan dan bijvoorbeeld 400 jaar geleden.

Want wij gedenken dit jaar 400 jaar ‘Dordt’. Daar werd gesproken over verkiezing en de soevereine Genade. Dat leidde tot de Dordtse Leerregels. Maar daar was toen niet of nauwelijks aandacht voor Israël, terwijl juist dat het uitverkoren volk is. Prof. Huijgen schreef onlangs daarover: ‘goede theologie kan niet zonder het concrete Israël onder ogen te zien. Ingewikkeld gezegd: Israël is een hermeneutische uitdaging voor de kerk, dat wil zeggen: dat Israël er is, doet een appèl op onze manier van bijbellezen.’

Spannende vragen, waarover theologen in Apeldoorn en Kampen deze week een academische conferentie hebben gewijd en die voorafging door een publieksconferentie.

Kortom broeders, veel stof tot spreken en luisteren.

P. van Duijvenbode

Opmerking: er waren 40 aanwezigen, van wie 25 aan de lunch hebben deelgenomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.