+ Meer informatie

Fel protest tegen vrijgeven abortus

Stemverklaringen van Kamerleden

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De artikelsgewijze behandeling van de beide abortu$-ontwerpen, die vorige week donderdagavond om elf uur in een chaos eindigde, nam gisteren nog drie uur in beslag. Daarna werd de vergadering voor twee-en-een-half uur geschorst om de fracties gelegenheid te geven overleg te plegen.

Na afloop van deze schorsing werd gelegenheid gegeven voor stemverklaringen. Verschillende sprekers waarschuwden nog zeer ernstig voor het aannemen van het VVD3PvdA-ontwerp.

Ds. Abma (SGP) oordeelde, dat het initiatief-wetsontwerp flagrant in strijd is niet het gebod van God „Gij zult niet doden". Dit mag, kan en moet niet de taak van de overheid zijn. Gods straf zal niet uitblijven. Ook niet nadat alle sprekers hier hebben beweerd, niet voor abortus te zijn, aldus de spreker. Hij dacht bovendien te weten, dat het in strijd is met de eed op de grondwet, die Kamerleden afleggen. Door de uitspraak voor het aannemen van het ontwerp zal het Nederlandse volk geenszins vrij zijn van het bloed, dat vergoten wordt, zo sprak ds. Abma

Geen rechtsbescherming

Mevr. Comelissen, sprekend namens het CDA, zei tegen het wetsontwerp te zullen stemmen, omdat het in het geheel geen rechtsbescherming biedt aan het ongeboren leven. Een strafrechtelijke beoordeling ontbreekt bovendien geheel, aldus mevr. Comelissen.

Jongeling (GPV) noemde het ontwerp een destructieve regeling. Hier wordt een grens gepasseerd, die ons volk niet mag overschrijden. Als wij dat toch doen, zal dit voor ons land uiterst ernstige gevolgen hebben en daarom stemmen wij met al onze overtuiging tegen, zo waarschuwde de fractievoorzitter van het GPV.

Ook Koekoek (BP) protesteerde fel tegen het voorliggende ontwerp. „Het is ons niet gegeven, leven te geven en daarom mogen wij het ook niet nemen", aldus Koekoek. De Boerenpartij had vorige \yeek al bekend gemaakt, tegen beide wetsontwerpen te zullen stemmen.

Ontoereikend

De beide socialistische tegenstemmers Van Ooyen en Franssen zeiden tegen te zullen stemmen omdat volgens hen de bescherming van het ongeboren leven in het ontwerp ontoereikend is.

Imkamp (D'66), die twee weken geleden een gloedvol betoog hield, waarin hij abortus provocatus te allen tijde ten scherpste afkeurde, sprak gisteren van een catastrofe voor mens en samenleving in het geval het progressief-liberaal ontwerp zou worden aangenomen. Logiserwijze moet een samenleving zichzelf doden, als zij het ongeboren leven doodt, zo vond hij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.