+ Meer informatie

VAN DE REDACTIE

2 minuten leestijd

‘Veiligheid in heiligheid’ was het thema van de landelijke ambtsdragersconferentie die op jongstleden zaterdag 12 april in de christelijke gereformeerde kerk te Nijkerk werd gehouden. Naar aanleiding van het synoderapport over homoseksualiteit werd in het bijzonder aandacht gevraagd voor de pastorale handreiking die we dienen te bieden aan broeders en zusters met een homoseksuele gerichtheid. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de opkomst wat tegenviel, ook in vergelijking met de stijgende lijn die juist de laatste paar jaar te zien geweest is. Wellicht dat de regionale bijeenkomsten die dit voorjaar rond het synoderapport gehouden worden hier ook mee te maken hebben.

Wie op 12 april in Nijkerk present was, heeft in elk geval een waardevolle en ook veelzijdige conferentie meegemaakt. Br. Joh. Vuijk beet, na de opening door voorzitter P. van Duijvenbode, het spits af met een korte bijdrage over Willem de Mérode, de bekende christelijke dichter, die persoonlijk met deze problematiek heeft geworsteld. Ds. J.G. Schenau hield vervolgens voor de aanwezigen een preek, die hij recent ook in zijn eigen gemeente had gehouden. De bijdrage die ds. B. Reinders daarna hield, droeg een persoonlijk karakter, en bracht de materie op een eerlijke en kwetsbare wijze heel dichtbij.

In dit nummer van Ambtelijk Contact kunt u de verschillende bijdragen lezen, en ook een indruk krijgen van de forumdiscussie die ’s middags is gehouden. Het forum was samengesteld uit leden van de commissie die zich ter synode met de rapportage over dit onderwerp heeft bezig gehouden: de di. L.A. den Butter, P.J. den Hertog en J.G. Schenau en br. A. Heystek.

Ds. J. Westerink, die ook deel uitmaakte van de commissie, sprak aan het eind van de conferentie een slotwoord, dat ook in dit nummer is opgenomen.

We hopen dat de conferentie én het verslag dat u in handen heeft, onder Gods zegen mag bijdragen aan wat in de titel lag opgeslagen. Dat wil zeggen: veiligheid voor wie worstelt met zijn of haar seksuele gerichtheid. En heiligheid in de gemeente die naar Gods naam genoemd is. Tenslotte vindt u in dit nummer van Ambtelijk Contact een mededeling over de samenstelling van de redactie die recent gewijzigd is, en een recensie van het onlangs verschenen Jaarboekje.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.