+ Meer informatie

Korhoender op Veluwe met uitsterven bedreigd

Stichting gaat zich voor dier inzetten

2 minuten leestijd

ELSPEET - „Het is het uur U. De korhoender is nog maar in beperkte mate aanwezig op de Veluwe. Hij wordt met uitsterven bedreigd". Aldus de verontruste boswachter P. van Asselt, voorzitter van de stichting Behoud Hoendersoorten. Vrijdag wordt deze nieuwe stichting geïnstalleerd.

C. den Kovel van de gemeente Nunspeet installeert om vier uur de stichtingsleden in het jachtclubhuis De Berkenhorst aan de Stakenbergweg in Elspeet.

Van zijn 32-jarige boswachtersloopbaan werkt P. van Asselt alweer twintig jaar in de gemeente Nunspeet. Ijl die twintig jaar heeft Van Asselt zich onder meer beziggehouden met het inventariseren van korhoenders. Uit die inventarisatie bleek dat de aantallen hard terugliepen. Volgens Van Asselt is de korhoender van belang voor het biologisch evenwicht op de Veluwse heide. „Als de korhoender verdwijnt, zitten we ook zo zonder heide, want het heidehaantje, een tor die als voedsel voor de korhoender dient, krijgt dan vrije baan en vreet de héle heide af", aldus Van Asselt.,

Om de isotoop in evenwicht te houden begon een werkgroep in 1986 met het uitzetten van dertig korhoenders, waar er nu nog maar zo'n zes van over zijn. Maar de ervaring van de werkgroep leerde dat er meer moest gebeuren dan alleen korhoenders in depot houden en uitzetten in de vrije natuur. Daarom is volgens Van Asselt nu gekozen voor het oprichten van een stichting.

Door middel van de stichting hoopt Van Asselt de overheid en de particulier bewust te maken van wat er aan de hand is, zodat er financiële middelen binnenkomen op girorekening 2697292. De stichting wil acties houden, zoals donateurswerving en verkoop van speciale stropdassen. Met het geld wil de stichting de biolo^ gische omgeving voor de korhoenderfc verbeteren.

Fokken

Het grootste probleem voor de korhoenders zijn de belagers kraai en ekster. Door jacht zullen deze belagers in aantal moeten afnemen. In^ middels beschikt de stichting zelf over een depot in Putten met drie hennen en twee hanen. Dit depot zal een belangrijke rol gaan spelen bij het foléken, zodat in de toekomst weer volj-. doende korhoenders uitgezet kunnen worden.

De stichting beperkt zich niet tojt de Veluwe maar is op het gehele land gericht. Mocht de stichting het vooielkaar krijgen dat de isotoop weer geschikt is voor de korhoender, dai is volgens Van Asselt de kans grooit dat de patrijs ook weer op de Veluw^, terugkomt. In het gunstigste geval hebben zelfs de kemphaan en de kwartel'weer mogelijkheden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.