+ Meer informatie

Bouw centrale kan worden uitgesteld

BINNENLAND Dank zij gasprijsovereenkomst met Duits bedrijf

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De Nederlandse industrie wordt betrokken bij de bouw van kolen gestookte centrales in de Duitse deelstaat Westfalen. Bij het afsluiten van het nieuwe aardgascontract met het Duitse VEW, dat na 1990 aan ons land elektriciteit zal leveren, is overeengekomen dat de Hollandse ondernemers opdrachten krijgen in

REFORMATORISCH DAGBLAD pagina 3 De heer Spierenburg tijdens de persconferentie. lemt u ook SGP? dan met ons slamadvss mee. •rapat Iropagieil Ir. B.J. van der Vlies, naast nummer I en 2. Slamt nr. 3 van k|St

Comité van aanbeveling.

Kontakf adressen: ds. Tj. de Jong, Smidsstraat 9, 4693 CC Poortvliet; (^hr. L. Bons, Sterremuurplaats 8, 2971 BJ Bleskensgraaf. (Van een onzer verslaggevers)

de grootte van de bouw van een centrale van 600 megawatt.

Een voorwaarde daarbij is dat binnen de normale concurrentieverhoudingen wordt gewerkt. Verwacht wordt dat de gevolgen hiervan voor de ketelindustrie gunstiger zullen zijn dan de bouw van een nieuwe centrale in ons land.

Dit heeft de minister van Economische zaken, drs. G. M. V. van Aardenne donderdag meegedeeld in verband met het enige dagen geleden afgesloten exportcontract met de Vereinigte Elektrizitatswerke Westfalen (VEW). Daarbij is overeengekomen dat de prijs van het door Nederland geleverde aardgas aan het bedrijf voor de opwekking van elektriciteit vooralsnog niet zal worden verhoogd. De schulden die daardoor in de jaren tachtig ontstaan zullen met rente worden terugbetaald door de leverantie van stroom via een nieuw te bouwen centrale.

Uitstel

In een brief aan de vaste commissie van Economische zaken van de Tweede Kamer schrijft de minister dat de SEP, het overkoepelend orgaan van elektriciteitsbedrijven in ons land, de benodigde kolen voor die centrale te leveren. Daardoor zullen ook Nederlandse ondernemingen in de gelegenheid zijn aan deze leverantie deel te nemen. De stroomleverantie van 1990 tot 2000 door het Duitse bedrijf betekent voor ons land dat een kolen gestookte elektriciteitscentrale van ongeveer 600 megawatt minder nodig is. Volgens de minister houdt dat slechts een uitstel in van de vervanging die na verloop van tijd noodzakelijk zal zijn.

Voortbestaan op het spel

De onderhandelingen, die door minister als moeizaam worden omschreven, zijn gevoerd door de regeringscommissaris voor de aardgasprijzen, de heer D. P. Spierenburg, die de afgelopen tijd alle aardgascontracten in Europa heeft herzien. Alleen in het geval van het Duitse concern was het niet mogelijk een „Europese prijs" (op dit moment 31 cent, eind dit jaar 40 cent) vast te stellen. Volgens de heer Spierenburg stond bij de verhoging van de aardgasprijzen het voortbestaan van de VEW op het spel.

Door de Duitse aardgasafnemer is toen aangeboden de schulden in kernenergie terug te betalen. Omdat geen keiharde garantie kon worden gegeven voor de bouw van de daarvoor noodzakelijke kerncentrale is tenslotte gekozen voor een terugbetaling in natura, in de vorm van elektriciteit. „Voor de leverantie daarvan zijn in het protocol voldoende voorwaarden opgenomen," aldus de heer Spierenburg.

De totale herziening van de aardgasprijzen betekent voor ons land extrainkomsten ter waarde van ruim 2 miljard gulden. Over enkele jaren beloopt dat als gevolg van verdere prijsstijgingen een bedrag van meer dan 3 miljard gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.