+ Meer informatie

Jubileum van scholen in Tholen en Poortvliet

6 minuten leestijd

THOLEN/POORTVLIET - De christelijke school in Tholen en de christelijke school in Poortvliet herdachten vorige week hun 75-jarig bestaan. Beide scholen organiseerden een jubileumbijeenkomst en een reunie en gaven een jubileumboekje uit.

In Tholen vond de herdenking plaats op vrijdagavond. Daarbij refereerde de voorzitter van de Unie School en Evangelie, drs. K. de Jong Ozn over de "Christelijke school, nu en in de toekomst". Hij benadrukte dat het christelijk onderwijs „in de problemen kan komen als het te weinig oog heeft voor vroeger en de daden Gods steeds minder overdraagt van de ene generatie op de andere. Voor de generatie van nu is een functionele kennis van de Bijbel bijzonder belangrijk. Wel moeten bij het overdragen goede dingen uit tradities worden aangepast aan deze tijd, want vragen van nu kun je niet beantwoorden met een antwoord van gisteren. Daarvoor zal er echter wel geestelijk geïnvesteerd moeten worden in het onderwijs", aldus drs. De Jong.

De voorzitter van het schoolbestuur, P. van Belzen, benadrukte dat een volk dat zijn geschiedenis niet kent een volk is zonder geheugen. „Immers, vanuit het verleden lopen er via het heden lijnen naar de toekomst", aldus Van Belzen. Verder ging hij vanuit Genesis 9:12-17 in op de naam van de school: "De Regenboog". „Deze is er altijd, al zien we hem niet. Het is een belofte, een teken van Gods trouw, aldus Van Belzen. Het bestuur van de schoolvereniging bestaat overigens al 100 jaar. Pas na 25 jaar, in 1912, kon de vereniging een eigen school stichten. Deze school telt thans 242 leerlingen, negen groepen, negen vaste leerkrachten en drie part-timers.

Poortvliet
De jubileumbijeenkomst in Poortvliet vond zaterdag plaats in de gemeenschapsruimte van de school. Evenals in Tholen waren daarbij veel (oud)bestuursleden én vertegenwoordigers vanuit het onderwijs aanwezig.

De voorzitter van het schoolbestuur, M. Jansen, stond in zijn openingswoord stil bij Psalm 77:12: „Ik zal aan de daden des Heeren gedenken; ja, ik zal gedenken Uw wonderen van oudsher". Vanuit deze tekst zag Jansen terug op het 75-jarig bestaan van de school en trok hij lijnen naar de 40-jarige woestijnreis van de kinderen Israels. Verder spraken wethouder J. Versluys van Tholen, onderwijsinspectrice mevrouw Kolster en directeur R. Weyler. Deze laatste ging in op de manier van werken op de school vroeger en in de huidige opzet. Een oud-leerling van de school die thans in Zuid-Afrika woont, droeg Psalm 146:1 en 3 voor in het Zuidafrikaans. Ten slotte overhandigde de voorzitter van de jubileumcommissie, W. Mullié, een bronzen herinneringsplaquette over aan het schoolbestuur.

Gesticht
De christelijke school te Poortvliet is in 1912 gesticht op initiatief van de gereformeerde voorganger en latere predikant B. W. de Graaff. Deze moest echter, zoals J. L. Hollebrands in het jubileumboekje schrijft, „strijden tegen opvattingen van het orthodoxe deel der mensen, die nog geen keuze kon doen voor de school". Hollebrands, die van 1920 tot 1946 lesgaf aan de school, schrijft, „dat hem dat ten zeerste bevreemdde. Later zou ik dat pas volledig kunnen gaan begrijpen en leren inzien dat een mens dikwijls een slaaf is van gewoonten en traditie in goede, maar ook in de kwade zin van het woord", aldus Hollebrands. De school die begon met 56 leerlingen en twee leraren, telt thans 100 leerlingen en vier vaste leerkrachten. Op beide scholen werd zaterdagmiddag een reünie gehouden, die door honderden oud-leerlingen uit het gehele land werd bezocht. Bij die gelegenheid kochten vele het jubileumboekje van 'hun' school. Het boekje van Tholen, waarin vooral veel klassefoto's zijn afgedrukt, is te bestellen bij P. van Belzen, tel. 01660-2707. Het boekje van Poortvliet, waarin naast veel foto's zeer veel tekst is opgenomen, is te bestellen bij J. Verheuvel, tel. 01662-2383. De prijs van de boekjes bedraagt tien gulden per stuk.

In Tholen vond de plaats op vrijdagavond. Daarbij refereerde de voorzitter van de Unie School en Evangelie, drs. K. de Jong Ozn over de "Christelijke school, nu en in de toekomst". Hij benadrukte dat het christelijk onderwijs „in de problemen kan komen als het te weiherdenking hem niet. Het is een belofte, een teken van Gods trouw, aldus Van Bel

Het bestuur van de schoolvereniging bestaat overigens al 100 jaar. Pas na 25 jaar, in 1912, kon de vereniging een eigen school stichten. Deze school telt thans 242 leerlingen, nenig oog heeft voor vroeger en de da- gën^grci^penTnégen va'ste'ieerkrach den Gods steeds minder overdraagt ^^^^ van de ene generatie op de andere. Voor de generatie van nu is een functionele kennis van de Bijbel bijzonder belangrijk. Wel moeten bij het overdragen goede dingen uit tradities worden aangepast aan deze tijd, want vragen van nu kun je niet beantwoorden met een antwoord van gisteren. ' daarvoor zal er echter wel geestelijk

Poortvliet

De jubileumbijeenkomst in Poortvliet vond zaterdag plaats in de gemeenschapsruimte van de school. Evenals in Tholen waren daarbij veel (oud-)bestuursleden én vertegenwoordigers vanuit het onderwijs aanwezig. De voorzitter van het schoolbestuur, M. Jansen, stond in zijn openingswoord stil bij Psalm 77:12: „Ik zal aan de daden des Heeren gedenken; ja, ik zal gedenken Uw wonderen van oudsher". Vanuit deze tekst zag Jansen terug op het 75-jarig bestaan van de school en trok hij lijnen naar de 40-jarige woestijnreis van de kinderen Israels.

Verder spraken wethouder J. Versluys van Tholen, onderwijsinspectrice mevrouw Kolster en directeur R. Weyler. Deze laatste ging in op de manier van werken op de school vroeger en in de huidige opzet. Een oud-leerling van de school die thans in Zuid-Afrika woont, droeg Psalm 146:1 en 3 voor in het Zuidafrikaans. Ten slotte overhandigde de voorzitter van de jubileumcommissie, W. Mullié, een bronzen herinneringsplaquette over aan het schoolbestuur.

Gesticht

De christelijke school te Poortvliet is in 1912 gesticht op initiatief van de gereformeerde voorganger en latere predikant B. W. de Graaff. Deze moest echter, zoals J. L. HoUebrands in het jubileumboekje schrijft, „strijden tegen opvattingen van het orthodoxe deel der merisen, die nog geen keuze kon doen voor de school". Hollebrands, die van 1920 tot 1946 lesgaf aan de school, schrijft, „dat hem dat ten zeerste bevreemdde. Later zou ik dat pas volledig kunnen gaan begrijpen en leren inzien dat een mens dikwijls een slaaf is van gewoonten en traditie in goede, maar ook in de kwade zin van het woord", aldus HoUebrands. De school die begon met 56 leerlingen en twee leraren, telt thans 100 leerlingen en vier vaste leerkrachten.

Op beide scholen werd zaterdagmiddag een reünie gehouden, die door honderden oud-leerlingen uit het gehele land werd bezocht. Bij die gelegenheid kochten vele het jubileumboekje van 'hun' school. Het boekje van Tholen, waarin vooral veel klassefoto's zijn afgedrukt, is te bestellen bij P. van Belzen, tel. 01660-2707. Het boekje van Poortvliet, waarin naast veel foto's zeer veel tekst is opgenomen, is te bestellen bij J. Verheuvel, tel. 01662-2383. De prijs van de boekjes bedraagt tien gulden per stuk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.