+ Meer informatie

COLUMN: DE BIJBEL OP DE BESTSELLERSLIJST

4 minuten leestijd

Eind oktober van dit jaar meldden diverse kranten, dat de verkoop van bijbels in de Verenigde Staten omhoog geschoten is na de aanslagen van 11 september. Dat is geen ontwikkeling die uit de lucht komt vallen. Het is eerder een vaste trend, die zich in de afgelopen decennia heeft afgetekend: in tijden van recessie of crisis nam de verkoop van bijbels steevast toe met zo ‘n 20%. Nieuw is alleen dat dit keer de bijbelverkoop met maar liefst 60% is gestegen.

In Nederland liggen de cijfers anders. In ons land worden na 11 september nauwelijks meer bijbels verkocht dan ervóór. Wel is de verkoop van Nederlandstalige korans met vijftig procent gegroeid, en ook boeken die ons inleiden in de wereld van de Islam gaan grif van de hand.

Zulke cijfers zeggen wel wat over de wijze van verwerking daar en hier. Helemaal te vergelijken zijn ze overigens niet, want het maakt stellig nog heel wat uit of je in de Verenigde Staten van Amerika woont, en je tot voor kort veilig waande, om nu met een ruwe schok uit die droom te ontwaken, of in Europa, dat nog geen aanslagen te verduren heeft gehad (hoe zit dat eigenlijk met Toulouse?), en ook geen miltvuurbesmetting. Wij in Europa kunnen het ons veroorloven ons eerst wat te oriënteren-voor Amerikanen is hun wereld ingestort, en is er schreeuwend behoefte aan houvast en zekerheid. Bovendien-de Verenigde Staten zijn een land, dat zich (weer) als christelijke natie verstaat. Het is echt een andere wereld. Toch, ook als je deze dingen in aanmerking neemt zijn de verschillen tussen hier en daar zó opvallend, dat het de moeite waard is er nog even over door te denken.

Dat de bijbel in de Verenigde Staten goed verkocht wordt, en kennelijk gelezen, is alleen maar goed. Vooral, omdat waar de bijbel opengaat de HERE wonderen wil doen. Niet van dat benauwde dus. Positief, die gestegen verkoop! Dat men het doet in tijden van crisis—ik zou niet weten wat er mis mee is. ‘Wie U aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot’, zingt Psalm 86. En in Psalm 50 horen we: ‘Roep Mij aan in de dag van de benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.’

Alleen—met het oog waarop leest men de bijbel? De mogelijkheid bestaat—zeker in de Verenigde Staten—dat men de bijbel vooral koopt om die na te pluizen op zoek naar voorspellingen. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gingen ook in ons land de boeken van Hal Lindsey als de spreekwoordelijke broodjes over de toonbank. Echt Amerikaans waren ze. Uit één van de visioenen uit het bijbelboek Openbaring meende Hal Lindsey te kunnen opmaken, dat er een tijd zou komen waarin zelfs de Coca Cola zou opraken… Het gevaar van zijn benadering is, dat je de bijbel gaat lezen als een soort spoorboekje, en daarbij jezelf uit het oog verliest. Het kan trouwens ook onder ons op huisbezoek zomaar gebeuren, dat er een zeer geanimeerd gesprek ontstaat over bijvoorbeeld het boek Openbaring. Wanneer dan vervolgens het persoonlijk geloofsleven aan de orde gesteld wordt, valt er een stilte. Daarmee zijn we weer in het land waar deze column verschijnt. In ons land is er geen opleving in de verkoop van bijbels, maar alleen van Nederlandse vertalingen van de koran en inleidingen in de gedachtenwereld van de Islam. Dat past bij onze volksaard. We zijn nuchter. Het is ook verstandig: eerst maar eens kijken wat Islam nu werkelijk is, en niet meteen achter allerlei kreten aanhollen.

Prima dus.

Alleen -feit blijft dat er in ons land niet meer bijbels zijn verkocht. Ja, ik weet wel dat dat nog niet alles zegt. In heel veel huizen is er een bijbel. En het gebruik van de bijbel laat zich moeilijk meten. Maar niemand kan mij wijsmaken dat het een goed teken is. Wij in Nederland hebben de bijbel ‘uit’. Weinigen slechts beseffen dat onze Westeuropese cultuur echt houvast ontbeert. We zijn in godsdienstig en moreel opzicht kleine zelfstandigen, maar we leven ook voor eigen rekening. Heel nuchter: het is goed een koran te kopen, en niet zomaar wat over de Islam te roepen. Maar als we echt grond onder de voeten zoeken, moeten we toch bij de God van bijbel terecht Want alleen van de woorden van Christus geldt, dat wie zijn of haar levens-huis daarop bouwt door die woorden te horen en te doen, stevig staat in het geweld dat over ons leven—en de hele wereld—kan losbarsten. Tegen die achtergrond hoop ik, dat ook in ons land de verkoop—en vooral het gebruik—van de bijbel zal gaan toenemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.