+ Meer informatie

Opslag radio-actief afval is geen nijpend probleem

Premier Van Agt tijdens radiodebat met Den Uyl

3 minuten leestijd

DEN BOSCH — Het eerste verkiezingsdebat tussen PvdA-lijsttrekker Den Uyl en zijn CDA-opponent Van Agt in een uitzending van de Vara-radio (in de Rooie Haan) van zaterdag, heeft in het teken gestaan van de kernenergie en de kernbewapening.

Den Uyl bevestigde dat de kerncentrales van Dodewaard en Borssele moeten sluiten, maar hij was niet van zins om toe te geven aan de eis van demonstranten, die tijdens het debat de toegangswegen tot de kerncentrale van Porssele hadden afgesloten, dat de lijsttrekkers van de,vier grote partijen naar de centrale moeten komen.

,,Dat is een zaak van regering en parlement", zo meende Den Uyl. Van Agt sloot zich bij deze opvatting aan. ; Den Uyl was het met Van Agt eens dat sluiting van de kerncentrales minimaal een half miljard gulden zullen gaan kosten, maar sprak tegen dat door sluiting duizenden arbeidsplaatsen verloren zouden gaan. Direct gaat het om ongeveer driehonderd banen, en omschakeling op elektriciteitsopwekking uit kolen en gas zal het arbeidsplaatsenverlies meer dan compenseren, aldus Den Uyl.

Niet nijpend

Van Agt achtte het opslagprobleem van radio-actief afval niet nijpend. Frankrijk en Engeland hebben de optie om het radio-actieve afval van de Nederlandse splijtstofstaven die zij opwerken terug te sturen, maar dat duurt nog jaren en het staat niet vast dat zij van deze optie gebruik zal maken, aldus Van Agt.

Den Uyl betoogde dat Van Agt teruggekomen is van de afspraak van 1974 dat het afvalprobleem opgelost moet zijn wil Nederland doorgaan met het opwekken van kernenergie. Sluiting van de kerncentrales houdt evenmin in dat er werkgelegenheid in de industrie verloren zal gaan, zo meende Den Uyl. Van Agt noemde als voorbeeld Pechiney die van elektriciteitslevering door Borssele afhankelijk is, aangezien de overcapaciteit van de Nederlandse elektrische centrales 35 procent bedraagt.

In de komende kabinetsperiode dienen de kerncentrales van Borssele en Dodewaard dan ook gesloten te worden, aldus Den Uyl. Van Agt wil Borssele en Dodewaard openhouden en voorlopig geen nieuwe kerncentrales bouwen.

Versimpeling
Op de vraag van Den Uyl welk standpunt het CDA in december zal innemen met betrekking tot de plaatsing van 48 kruisraketten op Nederlandse bodem in 1983 antwoordde Van Agt dat het een versimpeling zou zijn om nu al te zeggen hoe het besluit moet uitvallen, zonder acht te slaan op de internationale situatie. „Op het eerste gezicht minder simpel, maar minstens zo wijs", zo kenschetste Van Agt het CDA-standpunt.

Van Agt signaleerde een discrepantie tussen de standpunten van de PvdA en van andere socialistische partijen in West-Europa, waarbij vooral de Westduitse bondskanselier Helmut Schmidt veel meer rekening zou willen houden met de uitkomst van besprekingen met de Sovjet-Unie.

„Onbegrijpelijk''

Den Uyl betoogde dat het „onbegrijpelijk" is dat het kabinet-Van Agt de mogelijkheid tot plaatsing wil openhouden, ondanks de toezegging voorafgaande aan het NAVO-besluit tot produktie en plaatsing van 4 december 1979 aan de Tweede kamer, dat van plaatsing zou worden afgezien als het Salt-2 akkoord niet door de VS zou worden geratificeerd. De nieuwe Amerikaanse regering is dat niet van plan, aldus Den Uyl, en daaruit kan maar één conclusie worden getrokken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.