+ Meer informatie

Nog geen kabinetsbesluit over verhoging van BTW

Voorjaarsnota dit jaar vroeger dan anders

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Het kabinet heeft nog geen beslissing genomen over de vraag of het zijn voorstel om de accijns op benzine en dieselolie te verhogen handhaaft, dan wel dit vervangt door een verhoging van de BTW, zoals door een meerderheid van de Tweede kamer is gevraagd.

Ook heeft het kabinet nog niet besloten op welke wijze een bedrag van 250 miljoen gulden, dat nog moet worden omgebogen, over de departementen zal worden verdeeld. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van minister Van der Stee van Financiën.

De voorjaarsnota geeft de stand van zaken aan bij de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De nota komt dit jaar vroeger dan anders, wanneer zij meestal in juni verschijnt.

Onder meer omdat het kabinet er nog niet in geslaagd is een oplossing te vinden voor de ombuigingen van 250 miljoen zal minister Van der Stee in juni met een tweede voorjaarsnota komen. De beslissing over de BTW-verhoging zal afzonderlijk in een brief aan de Tweede kamer worden megedeeld.

Raming
Het financieringstekort van het rijk bedraagt volgens de voorlopige gegevens inn het eerste kwartaal van dit jaar 7,2 procent. Daar is het financieringstekort van de lagere overheid niet in begrepen. In het eerste kwartaal van het vorige jaar bedroeg het financieringstekort van het rijk 5,2 procent en dat van de lagere overheid 1,0 procent. Minister Van der Stee raamt het financieringstekort van de gehele overheid voor 1981 thans op 6,75 procent van het nationaal inkomen. Hij heeft bij deze raming rekening gehouden met de beleidsaanpassingen en de bijgestelde macro-economische ramingen voor 1981.

Achtergebleven
De belastingontvangsten zijn in het eerste kwartaal van dit jaar sterk achtergebleven bij de ramingen. Minister Van der Stee vindt het noodzakelijk de belastingraming over 1981 opnieuw in neerwaartse richting te herzien, maar de informatie op dit punt is nog te onvolledig om nu reeds een herziene raming te geven, zo zegt hij in de voorjaarsnota.

De belastingontvangsten waren al eerder in neerwaartse richting bijgesteld. Bij ongewijzigd, beleid, zo werd in maart reeds geraamd, zouden de belastingontvangsten 4,5 miljard gulden achterblijven bij de raming in de miljoenennota 1981. Houdt men rekening met de in de nota van 25 maart voorgestelde accijnsverhoging ter financiering van de werkloosheidsmaatregelen (plus 250 miljoen) en de negatieve gevolgen van de beleidsaanpassingen op de belastingontvangsten in 1981 (min 725 miljoen gulden) dan komt minister Van der Stee op een eerste bijstelling van de belastingraming met 4,99 miljard gulden in neerwaartse richting.

Zie verder pag. 17: Bedrijfsleven ontevreden over Voorjaarsnota.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.