+ Meer informatie

Leestafel

2 minuten leestijd

De Geloofsleer voor onze Christelijke jeugd door Ds. A. Hellenbroek. Uitgeverij Pieters Oostburg.

Dit boekje is een enigszins gewijzigde uitgave van het Voorbeeld der Goddelijke waarheden voor eenvoudigen, die zich bereiden tot de belijdenis des geloofs, meest tot particulier gebruik opgesteld door A. Hellenbroek, in leven Bedienaar des H. Evang. te Rotterdam. Hetvragenboekje van Heilenbroek wordt in onze kringen nog veel gebruikt. Er verschijnen telkens bij verschillende uitgevers nieuwe drukken van, wel een bewijs ervan, welk een ingang dit boekje gevonden heeft en welke waardeer nog aan wordt toegekend.

De heer Keters geeft dit werkje uit onder een andere titel en wal de inhoud betreft, voorzover wij hebben kunnen nagaan, geheel in overeenstemming met de uitgaven, die tot hiertoe verschenen. Er is echter dit verschil, dat er wijziging is gebracht in de volgorde bij de „bijlagen” en dat de redactie is gewijzigd. We vermoeden, dat bij het laatste de bedoeling is geweest de redactie te vereenvoudigen en aan te passen aan de spreekwijze van onze tijd. Het zou wel goed geweest zijn, wanneer de uitgever of de bewerker in een voorwoord de wijzigingen even had aangekondigd en toegelicht. Pien nadeel is, dat wij als ouderen er Hellenbroek niet meer geheel in terugvinden, een voordeel, dat de jongeren de stof zich gemakkelijker kunnen eigen maken. Met het oog daarop zijn vermoedelijk ook niet alle teksten, die Hellenbroek als bewijsmateriaal aanvoerde, opgenomen.

Aanbeveling van het werkje van Hellenbroek is niet nodg. Ook dit boekje zal zijn weg wel vinden. Het is keurig uitgegeven. De druk is duidelijk. Persoonlijk zouden we aan een kleiner formaat de voorkeur hebben gegeven. Dan nemen de jongelui het gemakkelijker mee naar de catechisaties.

Het werk kost genaaid f 1,25, gekartonneerd f 1,75, franco.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.