+ Meer informatie

Het Comité vergaderde

2 minuten leestijd

14 november vergaderde het comité te Amersfoort om o.a. de conferenties voor te bereiden die wij in dit jaar hopen te houden. Voor ’t eerst was hierbij aanwezig br. P. Sluimer uit Hilversum die daarmee de plaats van br. v. Engeland, uit Apeldoorn innam. Uitvoerig werd gesproken over Ambtelijk Contact. Het aantal abonnees stemt tot tevredenheid hoewel het mogelijk moet zijn dit nog uit te breiden. Twee abonnementen voor een kerkeraad van tien leden is toch eigenlijk wel wat te weinig vooral als we bedenken dat het laten circuleren van drukwerken of rapporten meestal aanleiding geeft tot moeilijkheden. De stukken raken zoek en lang niet alle broeders krijgen ze onder ogen.

Een altijd terugkerend punt op de agenda is: betaling van het abonnementsgeld. Nalatigen zullen hierover een schrijven ontvangen maar laat ik nu reeds mogen verzoeken om toch vooral in deze ook de ordelijke weg te bewandelen en ver-plichtingen op tijd na te komen.

Het vergaderen op zaterdag heeft o.i. niet het resultaat opgeleverd dat verwacht mocht worden. Om nu de broeders welke niet op zaterdag kunnen vergaderen niet van het conferentie-werk te vervreemden werd besloten om in 1967 weer op donderdag te vergaderen.

Dankbaar werd geconstateerd dat steeds meer regionale conferenties worden gehouden. Vraag: laat nu ook in A.C. daarvan iets merken en stuur onze redakteur een verslagje van deze vergaderingen. We blijven dan van elkanders activiteiten wat op de hoogte en dat is belangrijk.

Punt van bespreking was ook de vraag naar meer diakonale onderwerpen. De opmerking wordt n.l. nogal eens gemaakt dat in A.C. zo weinig voor onze diakenen geschreven wordt. Het comité is van mening dat de redaktieraad hierop wel attent is gezien de artikelen welke hierover reeds geschreven zijn. Zijn er echter bepaalde suggesties dan zal de redaktie die graag vernemen en vragen, opkomende uit de praktijk van het diakonale werk zullen zeker beant-woord worden. Laat eens wat van u horen brs. diakenen.

Data om ie noteren!

20 april: Diakenkonferentie te Apeldoorn. Spreker: Ds. T. Harder van Hooge-veen. 26 oktober: Ouderlingenkonferentie te Apeldoorn. Spreker: Prof. B.J. Ooster-hoff.

Nadere gegevens omtrent tijd, plaats en onderwerp volgen. Begint u nu reeds deze data te reserveren opdat wij straks van uitstekend bezochte konferenties mogen spreken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.