+ Meer informatie

Voor de jeugd

7 minuten leestijd

Beste jongelui!

Wanneer je een rubriek als deze moet verzorgen, dan komt er van alles en nog wat op je bureau terecht. Niet alleen korrespondentie, waar ik steeds naar uitzie en erg blij mee ben, maar ook brochures e.d.

Voor ditmaal moet ik de normale korrespondentie even laten rusten. Ik hoop niet, dat mijn vrienden, die iedere keer uit zitten te kijken of er aan hun vragen al aandacht is besteed, ongeduldig zullen worden.

Waar ik het nu met jullie over hebben wil, is het volgende.

Mij werd ter hand gesteld het Orgaan van het distrikt Hoogeveen van de ...... Jongerenbond, eerder verschenen onder de naam „Barst” 3e jaargang No. 1. De naam van het kerkverband heb ik maar niet vermeld, want ik schaam me wat taal, stijl en inhoud van dit blad betreft Het blad heet tegenwoordig De Pendule. Ik neem aan, dat men daar een klok mee bedoelt. Ik was nieuwsgieng hoe deze wel tikte. Bij het onderzoek ben ik menig „kwalijk geluid” tegen gekomen.

Allereerst wordt geschreven over de voorganger van dit orgaan, genaamd „Barst” Wat men met deze naam heeft bedoeld, weet ik niet De naam heeft echter wel allerlei gedachten bij mij opgeroepen De straatjeugd gebruikt dit woord ook veelvuldig, met een minder fraaie betekenis. Ik kan moeilijk aannemen, dat met deze betekenis de naam „Barst” het blad heeft gesierd Maar wat is dan de zin er van? Is er voor een kontaktorgaan geen andere naam te bedenken? Maar „Barst” is leeggebloed, aldus zijn opvolger De Pendule Toen ik dit las dacht ik aan Jer 2 : 13, waar gesproken wordt over het volk Israël, dat zichzelf bakken had uitgehouwen, gebroken (gebarsten) bakken, die geen water houden.

In het nieuwe blad De Pendule is plaats voor allerlei wat zin heeft, en ook voor „onzin” Men mag z’n gal spuien met snufjes, ideeën, vragen enz. Men belijdt bij dit alles „Gods hulp” nodig te hebben.

Voorts wordt AAN ALLEN meegedeeld, dat veel informatie en een brok humor niet achterwege zullen blijven. Er zullen artikelen in komen te staan waar je het helemaal niet mee eens bent. Je zult zelf ook wel iets op je lever hebben. In beide gevallen khm je in de pen, om b.v. deze of gene eens even lekker van katoen te geven. Het kan niet schelen wie je dan aanvalt Verder wordt dan, om de jongelui te aktiveren, Toon Hermans tot een voorbeeld gesteld, die ook serieus heeft nagedacht over zijn vier minuten durende „Gehaktbal” (als jullie weten wat dit is. Ik niet, en daar schaam ik mij ook niet voor).

Nu wil ik er rekening mee houden, dat dit geschreven is door jongelui uit het jaar 1969 en daar kan ik heus wel het één en ander van hebben. Maar de „tik” van deze Pendule smaakt mij toch niet.

Erger wordt het nog als men de dominee ter plaatse gaat interviewen. Als dominee spreekt over de vraag hoe men nu tegenover de dominee staat, dan konstateert hij een heel verschil met vroeger. Vroeger was het bij de mensen zo, dat het wel leek als men bij de dominee aanbelde, alsof men dan „rechtstreeks bij God aanbelde”. Verder: een dominee mag niet alles weten, want..... hij kon het wel eens regelrecht doorgeven aan zijn Baas. Dominee heeft het in het vervolg over „allerlei toeleidende wegen”..... De Red. vindt dit een mooie theologische term. Dominee antw.: „Ja, ja, ja, van een bepaalde theologie dan hoor”.

Op de vraag of dominee ook hobby’s heeft luidt het antwoord: „Niet bepaald, of het zou moeten zijn het lezen van detektives, dat doe ik graag, of het zien van een voetbalwedstrijd op de t.v.”.

Op de vraag welke mensen dommee het meest bewondert, noemt hij eerst zijn vrouw, daarna zijn ouders en dan tenslotte: „de hoogste bewondering heb ik voor diegene, die als mens voor mij een voorbeeld is geweest en waar de Bijbel vol van staat, en dus Jezus zelf, de mens Jezus”. Zeggen de vrijzinnigen het ook met zo?

Veel meer zou nog te schrijven zijn. Ook over het laatste artikel, dat handelt over de evangelisatie. Men vertegenwoordigt de kerk op de campings met een kiosk, „volksdansen” en kinderfeesten enz. Ik dacht, dat de apostel Paulus het een beetje anders deed.

De manier waarop men spreekt over God deed mij denken aan het derde gebod. Als men daarbij leest de verklaring in onze belijdenis H. Kat. z. 36, en die ter harte neemt, dan spreekt men niet over „bij God aan de bel trekken”. Men noemt dan ook God niet „Baas”. Dit is een naam die nergens in de Bijbel voorkomt. Wanneer verachtelijk gesproken wordt over „allerlei toeleidende wegen” dan is dat allerminst fijngevoelig van deze dominee. Dat zal hem een bepaald soort mensen niet in de kerk brengen. Integendeel! Alsook als ze van hun dominee weten dat hij graag detektives leest en naar de t.v. kijkt om een voetbalwedstrijd te zien.

Ze horen liever wat anders dan dat Jezus een Voorbeeld is. Is Hij dat dan ook niet? Zeker, maar vóór alle dingen is Hij de Borg en Zaligmaker. Met Jezus als Voorbeeld kan ik het met de humanisten nog uithouden. Als Hij echter als de Borg en Zaligmaker wordt gepreekt, dan moet er ook een arme zondaar worden gepreekt. Want die twee horen bij elkaar. Ik dacht dat dit vanouds goed Christelijk Gereformeerd was.

Maar die „arme zondaar” is niet zo erg in trek tegenwoordig. Is dat misschien ook een „welvaartsverschijnsel”? Het is dan een geestelijkzeer- bedenkelijke-welvaart!

Van al deze dingen wordt in het hele orgaan met geen letter gerept. Dit is een schromelijk tekort wat in meer jeugdbladen gekonstateerd moet worden.

Er stond in de Pendule meer „onzin” dan iets wat zin heeft. Dat een groot deel van de jeugd deze kant op wil en gaat, kan ik nog ergens begrijpen. Ze weet niet beter. Ze leeft in een wereld, die haar daarin voorgaat. En het „natuurlijke hart” is tot volgen geneigd.

Als echter de leiders van de jeugd méé de kant van de wereld op gaan dan is dit een zeer te betreuren zaak.

Weet men dan niet meer, dat jonge mensen vandaag ook nog „bekeerd moeten worden”. Veel is er in deze wereld veranderd. Dat kan niemand tegen houden. Maar dit is nog steeds niet veranderd, dat een mens, ook een jong mens, van dood moet worden levend gemaakt. Dit is een soevereine Godsdaad. En als dat gebeurt, dan kan men met de wereld niet meer mee. Dan wordt de levensweg een nauwe weg. Een weg die men biddend gaat. Dan wil men tot eer van God gaan leven. Dan ontbreekt ook de bede niet:


Laat U mijn tong en mond
En ’s harten diepsten grond,
Toch weibehaaglijk wezen.
O Heer’ Die mij verblijdt.
Mijn Rots en Losser zijt.
Dan heb ik niets te vrezen.


Als dit in het hart leeft, en dat is alle jonge mensen te gunnen, met de dominees erbij, ik sluit mijzelf daar ook bij in, dan heeft men geen behoefte om „z’n gal te spuien”, maar dan „leeft” men alleen daar, waar met „eerbied en ontzag” gesproken wordt over Gods wonderen.

Ik hoop dat het hart van al mijn vrienden en vriendinnen daarnaar uitgaat. Dan heeft men ook geen behoefte aan een voetbalwedstrijd op de t.v.

Mag men dan geen t.v. hebben? Deze vraag werd mij eens gesteld toen ik nog te Rotterdam stond. Ik heb toen voluit „Ja” geantwoord, maar op één voorwaarde: dat men het precies eender had als Abraham. Dat begreep men niet en als jullie dat niet begrijpen, neem ik het je helemaal niet kwalijk. Ik heb hun, desgevraagd, gezegd wat ik bedoelde. Televisie betekent: Ver-Zien. Ik lees van Abraham, dat hij verlangd heeft om de dag van Christus te zien en hij heeft Hem van „verre gezien” met alle gelovigen. Zie Joh. 8 : 56 en Hebr. 11:13.

Ik zou zeggen, vrienden(-innen), leert daarnaar uit te zien. Nu niet naar Zijn komst in het vlees, maar naar Zijn komst in je hart en Zijn wederkomst op de wolken. Dan krijg je „uitzicht” op het eeuwig, zalig leven. Rijker is er in deze wereld niet. Het is bij de Heere te verkrijgen. Niet langs allerlei „nieuwe aanpakken” die wereldgelijkvormigheid verraden, maar op gebogen knieën in het verborgene.

Wie zijn weg wél aanstelt zal de Heere Zijn heil doen zien.

Jullie aller vriend

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.