+ Meer informatie

Mr. Vrolijk opende school in „gifwijr

Druk werkbezoek aan Lekkerkerk

2 minuten leestijd

LEKKERKERK — Maandag bracht de commissaris der Koningin van ZuidHólland, mr. M. Vrolijk, een werkbezoek aan Lekkerkerk. Hij werd vergezeld door zijn echtgenote en de griffier, mr. De Vries. In de morgenuren vergaderden zij met b en w. Daarna bezochten zij de Hervormde kerk die in restauratie is.

Verder maakten ze, beschenen door de stralende zon, een rondrit door de vormt de oeververbinding tussen de Oost- en Westzijde van het Kanaal door Voorne. Voordat de brug aan het einde van dit jaar in gebruik kan worden genomen, moeten er nog veel werkzaamheden worden verricht, zoals het aanbrengen van de betonnen brugvloer, het wegdek, de leuningen, het voetfietspad, de verlichting en het aanleggen van de toeleidingswegen. polder; door de sinds kort gerealiseerde nieuwbouwwijk „De Elzen" en de voormalige gifwijk. Na een vluchtige kennismaking met het bedrijfsleven dat zich rond Lekkerkerk afspeelt werd het morgenprogramma besloten met een lunch in hotel „De Grote Boer".

's Middags was een extra raadsvergadering uitgeschreven. De agenda voor deze vergadering bestond uit twee punten: allereerst het voorstel tot vaststelling van de uitgangspunten van het plan „Landelijk gebied" en agendapunt twee betrof een SGP-CDA-initiatiefvoorstel om de gelden van één jaar die uitgetrokken worden voor excursies van raadsleden als een eenmalige gift ter beschikking te stellen fean de Nederlandse Hervormde kerè ter plaatse. Dit voorstel werd unKijiem aanvaard. Het bedrag zal besteed worden voor de aankoop van een nieuwe kroonlamp.

Opening

Na de raadszitting opende mr. Vrolijk de nieuwe Aalscholverschool door de bel te luiden en zo de kinderen te kennen te geven dat de Hervormde school {vorig jaar afgebroken in verband met het gif) weer „aanging". Mr. Vrolijk merkte tijdens het bezoek nog op dat Lekkerkerk geen onbekende gemeente meer voor hem was.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.