+ Meer informatie

Verkiezing Mitterand maakt Frankrijk tot eenzaam land

Slechts weinig hartelijke vrienden over onder leidende politici

4 minuten leestijd

ook door de stemmen van de Overzeese gebiedsdelen.

Wat de overzeese departementen en gebiedsdelen betreft is het interessant om iets te vertellen over hun stemgedrag bij de eerste ronde (daarvan zijn ons nauwkeurige cijfers bekend). Dan ziet u meteen wat Frankrijk overzee allemaal nog heeft. De stemmen van Discard uit de eerste ronde: • Indische Oceaan: Reunion 46 procent voor Discard, Mayotte 73 procent. • West-Indië en Noord-Amerika: Frans-Guyana 43 procent, Guadeloupe 71 procent, Martinique 72 procent, Saint-Pierre-Miquelon 58 procent. • Stille Oceaan: Nieuw-Caledonië 49 procent, Polynesie 51 procent, Walliset-Futuma 60 procent. '

Getallen veelzeggend

In al deze overzeese gebiedsdelen bjjeen werden 435.000 stemmen uitgebracht, waarvan 248.000 op GiScard, dat is 57,02 procent. Het aantal stemmen dat die overzeese gebiedsdelen kwam voor Mitterand, was ontzettend laag. In Nieuw-Caledonië haalde hij nog 23 pcocent, maar in de andere opgesomde gebiedsdelen kwam hij er helemaal niet aan te pas. Bij elkaar waren er slechts 51.000 stemmen voor hem; dat is 12 procent. Chirac eindigde in de eerste ronde nog iets boven Mitterand met 15 procent van de stemmen. De Cbiracstemmen gingen in de tweede ronde vrijwel alle naar Giscard. In het Franse mpederl^d was dat niet hét geval.

Wat de in het buitenland wonende Fransen betreft weten we alleen nauwkeurige gegevens over die in België, die werken bij de Europese diensten bijvoorbeeld. Daar kwam Giscard in de eerste ronde met 51 procent uit de bus. Als het aan de „overzeese" en „buitenlandse" ^^'ransén gelegen had, dan zou er niet eens een tweede ronde nodig zijn geweest, maar was Giscard in de eerste ronde al gekozen geweest zijn.

D,eze getallen zijn niet alleen aardig omdat ze wat vertellen over verre streken hier en daar op de wereld. Ze laten óns nog meer zien. In al die gebieden is namelijk van het communisme ongeveer geen sprake. Als dat in het Franse moederland ook zo was, zou men Frankrijk vermoedelijk evengoed kunnen regeren als Duitsland of Engeland. Maar nu is Frankrijk getroffen door de vloek van veel West-Europese landen door het communisme. En doordat de communisten zo'n groot percentage van de stemmen krijgen, 15 a 20 procent ongeveer, kan een linkse regering in Frankrijk eigenlijk nooit goed regeren.

Frankrijk heeft zondag helaas gekozen voor een socialistische president. En daarom moet Mitterand nu straks maar wat gaan roeien met de riemen die hij heeft. Hij moet gaan prberen zijn wetten en reglementen in het parlement er door te krijgen door steun van de communisten, door steun van rechts of door dreigementen van aftreden en dergelijke. Frankrijk dreigt nu het land te worden waar geen stabiliteit meer heerst, het land van de socialistischecommunistische experimenten.

Er is nu nog een extra moeilijkheid en een heel grote. Mitterrand wil nu het parlement ontbinden en verkiezingen uitschrijven om te proberen daardoor een linkse meerderheid te krijgen. Maar dat het dat lukken zal, is volstrekt niet zeker. Het is best mogelijk dat hij straks als linkse president tegenover een strijdbare rechtse meerderheid in het parlement komt te staan, een meerderheid aangevoerd door Giscard en door Chirac.

Er zijn bijna geen constructieve krachten op de wereld geweest — Israël uitgezonderd — maar dat is een kwestie apart, die blij geweest zij met de verkiezing van Mitterrand.

Andere koers

Washington en Moskou (!) waren van hun stuk, Londen en Bonn al evengoed. De situatie werd prachtig geformuleerd dóór radio-Parijs. Daar werd gezegd over de nu verslagen Giscard: „In Londen is Margaret Thatcher haar ergste tegenstander kwijt en in Bonn heeft Helmut Schmidt zijn voornaamste vriend verloren".

Dat was voor beiden bijna even erg, want ze weten nu niet meer waar ze zich aan te houden hebben. Hoe men het ook lieziet, de hele linkse helft van Frankrijk heeft zich zondag als het ware afgesloten van de buitenwereld. Het heeft geen meerderheid meer, het heeft geen evenwicht meer, het heeft onder de leidende politici bijna geen hartelijke vrienden meer. Frankrijk is een "eenzaam land geworden. Een land dat een andere koers vaart dan heel West-Ëu

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.