+ Meer informatie

Snel beslissen over haven aan de kust

2 minuten leestijd

AMSTERDAM — Een delegatie van de gemeente Amsterdam, de provincie en het bedrijfsleven zal er binnenkort bij de ministers van Economische zaken en van Verkeer en waterstaat op aandringen nog voor 26 mei een beslissing te nemen over het inrichten van havenvoorzieningen aan de kust, het zogenaamde Noordoeverproject bij Hoogovens. Wanneer niet voor de Kamerverkiezingen een beslissing wordt genomen zal er weer veel tijd verloren gaan.

Dit vertelde wethouder E. Heerma (Economische zaken en gemeentelijk havenbedrijf) maandag op de havendag van de havenbeleidscommissieAfflsterdam. In die commissie hebben ondernemingsraadsleden van de verschillende havenbedrijven zitting.

De vergadering, waaraan O.R.- en kaderleden van de vervoersbonden alsmede vertegenwoordigers van directies van Amsterdamse havenbedrijven deelnemen, gaf de delegatie bij voorbaat een steuntje in de rug met een instemmende verklaring. Hierin wordt ondermeer geëist dat nog deze kabinetsperiode een beslissing over het Noordoeverproject zal worden genomen. Met dit project wil Amsterdam inhaken op de toenemende stroom van massagoed, zoals erts en kolen. Het Rijk zou zijn steun moeten geven door het graven van een vaargeul voor diepstekende schepen en het beschikbaar stellen van een terrein van 25 hectare.

Hoe de jaren tachtig er uit zullen zien voor de Amsterdamse haven is volgens de wethouder nu nog niet te overzien. Het zal een ontwikkelin zijn van min- en pluspunten. Maa met hetzelfde doorzettingsvermoge waarmee gevochten is voor behoui van de scheepsnieuwbouw van d NSM, kan ook de haven recht ovei eind blijvn, voegde hij er aan toe.

Zorg

Toch waren er ook woorden van gro te zorg te beluisteren op de havendag zowel uit de mond van de wethoude als uit die van talrijke andere aanwe zigen. Deze zorg betreft vooral de te ruggelopende werkgelegenheid in d haven door het wegvallen van arbeids plaatsen bij enkele ondernemingei ondermeer als gevolg van fusies.

Zorg was er ook over de praktijkei van beunhazen, malafide havenbe drijven en koppelbazen, die met zwar geld mensen ronselen. Deze missei vaak de nodige vakbekwaamheid, ter wijl ook onaanvaardbare arbeidstijdei gelden. Uiteindelijk komen daarme zowel de werkgelegenheid als de vei ligheid in gevaar; aldus verschillend sprekers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.