+ Meer informatie

Alternatief (IV)

4 minuten leestijd

Een reactie op de reacties, betreffende het interview met dokterr Folmer over alternatieve geneeswijzen d.d. 30 november '90 in het RD.

Daar er zoveel onkunde is over deze materie wil ik allereerst heel eenvoudig wijzen en vragen: wat verwacht u voor hulp van bovennatuurlijke krachten? De uitvinder van de homeopathische geneeswijze is Hahnemann in 1815, die door ingeving van bovennatuurlijke kra^chten machten had ontvangen.

Als u genezen wilt worden door deze machten dan kiest u daar zelf voor en draagt ook uw eigen verantwoordelijkheid. Want ik onderschat deze machten niet op deze duistere wereld.

Wat baat het u genezen te worden en niet of niet meer vatbaar voor het Evangelie, want de Heere leeft niet over de zonde heen. Hij zegt: „Ik zal uw Heelmeester zijn", daarnaast heeft Hij gegeven de medische wetenschap, maar geen duistere machten.

Wat baat het u voorstander te zijn van deze machten, anderen mee te trekken, wel door onkunde. Hoewel er genoeg lektuur is. maar dat wilt u niet lezen en aannemen, u laat de duivel lachen.

Hopende dat de Heere dit schrijven zal zegenen aan veler harten.

U die gebruik maakt of hebt gemaakt van deze en andere alternatieve geneeszijzen, maak u er vrij van en belijd het de Heere, we hebben een vergevend God in de Hemel in Zijn lieve Zoon de Heere Jezus Christus.

En u die niet wilt horen onderzoekt het Woord en u zal vinden.

Mevr. P. Verhoef Thorbeckelaan 203 3362BSSIiedrecht

Dhr. Folmer is mogelijk wat generaliserend geweest toen hij opmerkte dat „de praktische waarde van de homeopathie nooit is aangetoond"; maar de reactie van dhr. Van Beelen geeft eveneens een vertekend beeld. S. M. de Bruijn Ruiterpad 51 3911 SK Achterberg RD, Reformatorisch of Remonstrants Dagblad?

Met droefheid stel ik deze vraag. Voor het ontstaan van het RD heb ik al verzocht om het verschijnen van zo'n dagblad en na het verschijnen daar van harte achtergestaan, maar het wordt steeds moeilijker om dat te doen, daarom heb ik al dikmaals geprotesteerd tegen de gang van zaken, zij het niet in ingezonden stukken. Nu voel ik mij verplicht dit publiekelijk te doen en wil dan een ding noemen van de laatste tijd.

In het RD van 7 december jl. staat in het RD plus een artikel over de ruimte-vaart nl. Galileo, daar wordt vermeld een snelheid van 107.000 km per uur, want dat is de vaart waarin de aarde om de zon draait. Gods Woord spreekt anders: dat de zon om de aarde draait.

Wilhelmus a Brakel schrijft in deel 1 van de Redelijke Godsdienst, op biz. 50, uitgave De Banier, 1979, 5e druk:

tegenwerping 1, „De Heilige Schrift zegt op vele plaatsen, dat de aarde stil staat, onbeweeglijk is, en dat de zon omloopt, opmdat het den menschen doorgaans zoo toeschijnt, en zij in die dwaling zijn, daar het nochtans zeker is, dat de wereld omloopt en de zon stil staat en onbewegelijk is, of dat het eene zowel als het andere zich in een zekeren kring omdraait en omloopt."

antwoord: „Dat wijsgeren en sterrenkundigen daarover redeneren, wie zou zich dat aantrekken? Maar dat men daarin het Woord Gods mengt, en dat men God en Zijn Woord van dwaalspraak verdacht maakt, dat mag men niet dulden. Dat is zeker, dat God in zijn Woord vele en siedijke spreekwijzen gebruikt: dat is bekend, dat de goede God naar het zwak en klein begrip der menschen Zicht voegt, en door de zienlijke en natuurlijlie dingen opleidt tot het geestelijke; maar dat God in Zijn Woord onwaarheden zou spreken, dat is niet dan met ontzetting te horen; wie die God liefheeft, zou zich daartegen niet zetten? 't Is de waarheid. God zegt in zijn Woord op vele plaatsen, dat de zon omloopt, en met haren omloop dag en nacht maakt, dat de wereld stil, onbeweeglijk staan blijft, en nergens zegt Hij anders, gelijk wij hfdst. VIII zullen tonen; en omdat God dat zegt, zoo is het waarheid en als waarheid te omhelzen. Is God niet de Schepper en Onderhouder, de Regeerder aller dingen. Kent die zijn eigen werk niet en niet beter dan een werk mensch van klein en duister begrip? Moet men niet zijn oordeel onderwerpen aan het zeggen van God? Of zou men de klare uitdrukkingen van God buigen en draaien naar zijn dwalend verstand? Al wat God, ook van natuurlijke dingen, zegt, is waarheid; God zegt, dat de wereld stil, onbeweeglijk staat, en dat de zon omloopt, zoo is dit dan eene vaste en ontegensprekelijke waarheid. D. van Mourik Middelveld 1 4051DCOchten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.