+ Meer informatie

HERV. KANDIDAAT WORDT EVANGELISCH-REFORMIERTE VICARIS

2 minuten leestijd

De heer P. L. de Jong te Utrecht, kandidaat tot de H. Dienst in de Ned. Hervormde Kerk, heeft de Benoeming aanvaard tot vicaris van de Evangelisch-Reformierte Kirche te Laar in West-Duitsland. Het is de bedoeling, dat hij gedurende een jaar als vicaris werkzaam is en daarna door de gemeente Laar wordt beroepen als predikant. Laar (in de graafschap Bentheim, even over de grens bij Almelo) is reeds jaren vacant en in de Evangelisch-Retormlerte Kirche van Noord-West-Duitsland kon men geen geschikte kandidaat vinden, daarom zocht deze grensplaats contacten In Ned. Hervormde Kerk, waarmee de Landeskirche reeds nauwe relaties onderhoudt.

Deze op een na kleinste Landeskirche van W. Duitsland omvat 0ost- Friesland en de graafschap Bentheim plus nog enkele verspreide gemeenten, samen plm. 150 predikantsplaatsen. Het kerkelijk leven heeft hier veelal gelijke tred gehouden met dat in Nederland. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat de afscheiding ook hier om zich heengreep en Hendrik de Cock in de graafschap Benthiem diverse predikanten in het ambt bevestigde. De aldus ontstane gemeenen noemen zich "Alt-Reformiert"en zijn tot op de dag van vandaag classicaal verbonden met de Geref. Kerken in ons land. De dogmaticus Herman Bavinck is uit deze graafschap afkomstig.

Op 3 november a.s. zal kand. De Jong ingeleid worden tot zijn werk. Hij zal het ook daarna echter op prijs stellen preekbeurten te vervullen in Nederland in Hervormden gemeenten, die enigszins binnen bereik liggen.
De heer de Jong, afkomstig uit de Zeeuwse gewesten en kerkelijk uit de Gereformeerde Gemeente, studeerde aan de Utrechtse universiteit theologie. Hij is o.a. redaktiesekretaris van "De Civitate" het orgaan van de studentenvereniging CSFR en lid van de GTSV "Voetius" 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.