+ Meer informatie

Gods wonderen vertellen

4 minuten leestijd

Gods wonderen vertellen! Is God het niet waard na 50 jaar bevrijding? De Heere gaf in Zijn lankmoedigheid verlossing van een vreemde overheerser. Een klein getal weet er nog van, was betrokken bij de ellende en moeite van de oorlogsjaren. De meesten weten het alleen door de verhalen van anderen, die ze horen of lezen. Er wordt de laatste tijd weer veel geschreven over die benauwde tijd. Helaas wordt er weinig of niet gelet op de openbaring van de hoogmoedige mens en op het handelen Gods. Zou de Kerk des Heeren niet uit moeten komen in het opmerken van Gods doen? Om zo te vertellen van Zijn wonderen!

Psalm 75 is een danklied. Het is niet zo eenvoudig te zeggen welke achtergrond hier spreekt. We zouden kunnen denken aan David, het begin van zijn koningschap. Een tijd van grote moeite was voorafgegaan. God had Zijn belofte waargemaakt. De Heere had Zich een Rechter betoond, Die vernedert en verhoogt naar Zijn welbehagen. Nu mag de dichter erop terugzien en de wonderen Gods vermelden. God heeft hem uit kracht van Zijn belofte, om Christus' wil, verhoogd. We horen in deze Psalm elementen doorklinken die ons de bange tijd van de onderdrukking in herinnering brengen. „Het land en al zijn inwoners waren versmolten." Er was wankeling, schrik en vrees. Zo hebben velen het in de oorlogsjaren beleefd. De dreiging van de geweldenaars, wegvoering naar concentratiekampen, honger, ontbering, dood. Maar de dichter getuigt ook van degenen die dit middellijk veroorzaakten in vijandschap tegen God. „Verhoogt uw hoorn niet omhoog, spreekt niet met stijve hals." Zien we niet de vijanden van God en van Zijn Kerk getekend in zulke woorden? De hoogmoedigen, die zich tegen God verheffen en trots tegen Hem inspreken! Wat een brallende taal klonk er niet in de oorlogstijd. Hoe groot was de vijandschap tegen Israël, tegen de Kerk des Heeren. Anti-christelijke trekken kwamen er in uit. Wat is het een benauwde tijd geweest voor die de Heere in oprechtheid vreesden. Zij erkenden Gods slaande Hand, maar wisten ook van de beproeving, die de openbaring van deze macht meebracht. Er is geworsteld voor God soms ver van huis, in allerlei moeitevolle omstandigheden.

Maar nu: De Heere gaf uitkomst. Wat hier staat in het centrum van deze Psalm, is waar geworden: „Maar God is Rechter, Hij vernedert dezen, en verhoogt genen." Het leek soms wel of er geen eind aan de ellende kwam, maar op Zijn tijd heeft de Heere uitkomst geschonken. In trotse hoogheid dachten de overheersers Europa te kunnen overwinnen, en wat erger was: Gods Woord, de kerk des Heeren. Het is hen niet gelukt. De Heere nam het op voor de voortgang van Zijn Woord. Hij vernederde de hoogmoedige. Het kwam uiteindelijk niet door de inzet van mensen. We denken met erkentelijkheid terug aan de velen die gestreden hebben voor onze vrijheid. Er zijn veel offers nodig geweest om van de druk verlost te worden. Maar de Héére heeft het zo gemaakt. We mogen het in deze Psalm horen: „Want het verhogen komt niet uit het oosten, noch uit het westen, noch uit de woestijn." De Heere heeft de gebeden niet beschaamd, die in verootmoediging om Gods hulp en uitkomst hebben gesmeekt in de tijd der benauwdheid.

Vijftig jaar na de bevrijding! Moeten we het niet zeggen, dat ons volk het ernaar gemaakt heeft dat de Heere opnieuw Zijn ongenoegen in Zijn oordelen openbaart? De rechten van deze God worden steeds meer met voeten vertreden. Openbare en brute zonden worden getolereerd en zelfs gesanctioneerd. Tegenover Gods wonderen in Zijn lankmoedigheid hebben wij het verbeurd wat we nog ontvangen. Ook vandaag komen de "onzinnigen" die hier worden aangesproken zo ontzettend openbaar in de verachting van de Heere en van Zijn eigen Woord. Er is verootmoediging nodig. Gods Geest werkt het. Hij doet vertellen van Gods wonderen. Het is sprekend dat deze Psalm ook voor de toekomst is. Denk aan de laatste verzen. Alle hoornen der goddelozen zullen worden afgehouwen en de hoornen der rechtvaardigen zullen worden verhoogd. Zien we ze niet opkomen: de hoornen van de goddelozen, die in vijandschap de Heere en Zijn Woord tegenstaan? Klein is het getal dat de Heere ook in deze tijd vreest. Het wordt al moeilijker om in getrouwheid uit te komen. Er is toekomst. God is Rechter. In Christus neemt Hij het op voor de Zijnen. De boodschap mag uitgaan tot allen die buiten God leven, dat alleen in de levensgemeenschap met die Christus er uitkomst is in deze ontredderde wereld. Maar de eeuwige bevrijding komt voor allen die in Christus gerechtigheid ontvingen om als rechtvaardigen openbaar te komen. Dan zullen zij de wonderen van die God vertellen. Die Zijn Woord waarmaakt. Hij vernedert deze en Hij verhoogt gene!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.