+ Meer informatie

Keurmeesters houden kwaliteit vlees nauwlettend in de gaten

Controle in abattoirs bKjft een van de hoofdtaken van de Rijksdienst

4 minuten leestijd

GORINCHEM — Als consument hechten we aan een goed stukje vlees. Minder druk maken we ons echter over de vraag wie zorgdraagt voor de controle op de kwaliteit. Toch is de landelijke Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees (RVV), werkgever van 1700 mensen, dagelijks in touw om die kwaliteit te waarborgen.

Ook in Gorinchem, op het industrieterrein Avelingen West, heeft de RW een kantoor. Dat de RVV, of Rijkskeuringsdienst zoals de groene letters op het gebouw kortheidshalve melden, het slachthuis als buurman heeft is geen toeval. Toen de RVV in 1985 ontstond na het bijeenvoegen van diverse gemeentelijke keuringsdiensten, hoefde men niet lang te zoeken naar een geschikt onderkomen. Aangezien de controle in het abattoir een van de hoofdtaken van de vleeskeuringsdienst is, lag het voor de hand het bestaande gebouw van de gemeentelijke vleeskeuringsdienst naast het slachthuis als regiokantoor te betrekken.

Vis

Anders dan de naam doet vermoeden, strekt het werkterrein van de RVV zich verder uit dan alleen de keuring van vlees en vee. Ook de keuringen van vleesprodukten, vis en daarvan afgeleide produkten en de import- en exportkeuring van groenten en fruit uit en naar landen buiten de EG behoren tot de taken van de RVV.

Verder is de dienst belast met de bestrijding van besmettelijke dierziekten en met de controle op de welzijnsaspecten bij het vervoer van dieren, zowel bij binnenlandse handel als in- en uitvoer. Dat we daarbij niet alleen aan varkens, runderen of pluimvee moeten denken, bewijst de recente berichtgeving over een vervoersverbod voor bijenvolken in Zuid-Limburg.

Breed geformuleerd zijn de uitgangspunten van de RVV het voorkomen van het verspreiden van dierziekten en de bescherming van de gezondheid van de consument.

De locatie Gorinchem van de RVV maakt deel uit van de kring Rotterdam, een van de twaalf kringen in Nederland. Overigens staat die indeling ter discussie. Een onderzoeksbureau heeft onlangs aanbevolen de landelijke structuur onder de loep te nemen. Met twaalf mensen (twee dierenartsen en tien keurmeesters) is de Gorcumse locatie relatief klein. Het werkgebied omvat de Krimpenerwaard, de Ablasserwaard en Vijfheerenlanden, het oostelijk deel van de Hoeksche Waard en het eiland van Dordrecht.

Noodslachtplaatsen

In elke regio zijn enkele keurmeesters actief. De dierenartsen zijn onder meer belast met het management en het verrichten van keuringen op noodslachtplaatsen.

Binnen de kring Rotterdam heeft elke locatie min of meer haar eigen specialisatie, afhankelijk van het werk dat zich aandient. Dierenarts S. Klapwijk, directeur van het regiokantoor in Gorinchem: „Het werk in een bepaalde regio wordt sterk bepaald door het aanbod in die regio. Bij ons zijn dat hoofdzakelijk runderen en varkens. In Zeeland is bij voorbeeld redelijk veel aandacht voor vis en in het grensgebied met België heb je te maken met ex- en import van vee. Zou er bij ons in de buurt een grote pluimveeslachterij komen, dan zullen we meer know-how op het gebied van pluimvee moeten aantrekken".

Gebroken poot

In het werkgebied van de locatie Gorinchem zijn enkele noodslachtplaatsen. Zieke dieren of dieren die anderszins niet geschikt zijn voor een normale slachting, zoals bij voorbeeld een rund met een gebroken poot, worden naar een noodslachtplaats afgevoerd en door een dierenarts uit Gorinchem gekeurd. Daarnaast is er vrij bank vlees, vlees met geringe afwijkingen dat buiten de handel om rechtstreeks aan de consument wordt verkocht. „Het is vaak prima vlees. Met alle plezier zou ik het vrouw en kinderen voorzetten. Je hebt alleen kans dat de smaak iets afwijkt", aldus Klapwijk.

Daarnaast houden de keurmeesters en de dierenartsen van de RVV toezicht op de zelfslachtende slagers. In heel Nederland zijn dat er ongeveer duizend. Het dier wordt voor en na«de slacht gekeurd op mogelijke gebreken. Daarnaast wordt de slachtplaats periodiek op hygiëne gecontroleerd. „Er mag geen vuil van buiten op het vlees van het dier komen", aldus Klapwijk.

Ingespoten

In het kort is dat ook de werkvrijze van de RVV-medewerkers op het slachthuis en de aanpalende uitsnijderijen, waar het vlees consumptieklaar wordt gemaakt. De keurmeester krijgt elk van de ongeveer 150 runderen en 1500 varkens die wekelijks op het Gorcumse abattoir worden aangevoerd onder ogen. Klapwijk schat dat gemiddeld vier dieren per dag niet aan de richtlijnen voldoen.

Naast de individuele dierkeuring neemt de RVV steekproefgewijs monsters op verboden middelen. Klapwijk: „De controle is heel eenvoudig. We kijken of de dieren gezond zijn en of er stoffen ingespoten zijn die er niet thuishoren. We controleren slachtdieren regelmatig op hormonen en antibiotica".

„Een half procent van de slachtdieren wordt steekproefgewijs op antibiotica gecontroleerd. Dat was eerst één procent, maar omdat inspuiting met antibiotica weinig voorkomt, is die controle gehalveerd. Met die halve procent houden we de vinger aan de pols".

Het bedrijfsleven, en uiteindelijk de consument, betaalt de RW een tarief voor de keuring. Klapwijk wil

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.