+ Meer informatie

Woord van dank aan br K. Geleynse

2 minuten leestijd

Broeder Geleynse heeft het voorzitterschap van het Landelijk Comité ter voorbereiding van ouderlingen- en diakenconferenties neergelegd. Hij deed dat op de laatste conferentie in Amersfoort, aan het slot waarvan bij monde van br Terwel woorden van dank aan het adres van de scheidende voorzitter werden gesproken. Hoewel die conferentie druk bezocht was, zullen niet alle lezers van ambtelijk contact aanwezig zijn geweest. Daarom ook op deze plaats nog een woord van dank aan de oud-voorzitter. Zes en twintig jaar achereen heeft br Geleynse aandeel gehad in het werk van het Landelijk Comité, lange tijd als voorzittei. Als het aankomt op leidinggevende functies in kerk en maatschappij kan het gebeuren dat het volk niet al te lang onder hetzelfde regime wenst te blijven. Soms wordt al gauw om een ander geroepen. Br. Geleynse heeft bepaald geen wankele positie gehad. Hij zat stevig in het zadel. En - in beeldspraak blijvend - hij wist de teugels op uitnemende wijze te hanteren. Geheel uit eigen beweging is hij nu afgestegen, na tot de overtuiging te zijn gekomen dat in het leven van elk mens een moment kan komen waarop men de moed moet hebben om taken aan anderen over te dragen. Br. Geleynse heeft dat gedaan op een moment waarop zijn leiding in het comité en die op de jaarlijkse ouderhngenconferenties nog volop waardering genoten.

Br Geleynse, nogmaals veel dank voor de wijze waarop U zich aan het werk van he comité hebt gegeven. Speciaal aan de voorbereiding van de conferenties als voorzitter hebt U steeds veel aandacht gegeven. U hebt dat nooit met de losse hand gedaan. Vrijwel elke conferentie zette U in met de lancering van een aantal gedachten, nu eens adviserend, dan weer corrigerend, soms vermanend, dikwijls ook vertroostend Wij weten dat U alles hebt gedaan in het besef dat het zonder Gods zegen geen betekenis zou hebben. Wij mogen geloven dat het aan die zegen met heeft ontbroken.

Als uw opvolger houd ik mij graag van uw blijvende belangstelling overtuigd. Ook van uw bereidheid tot goede raad indien daarom zou worden gevraagd.

God zegene U en de uwen in elk opzicht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.