+ Meer informatie

Onderzoek naar deshormoon nu wel goed

Rechtbankvonnissen tegenstrijdig

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De president van de rechtbank in Den Haag, mr. R. R. Portheine, acht de methode die het Rijksinstituut voor de volksgezondheid (RIV) gebruikt voor het onderzoek naar het kankerverwekkende des-hormoon bij slachtdieren niet ondeugdelijk.

Dit blijkt uit zijn vonnis in een kort geding dat de slagerij Valkenburg uit Delft had aangespannen tegen de gemeente Delft en het ministerie van Volksgezondheid en milieuhygiëne. De president wees alle vorderingen van het bedrijf, dat onder meer een verbod op de onderzoeksmethode eiste, van de hand.

Het RIV keurde in februari het vlees af van een stier die de slagerij had gekocht in België. Een monster toonde aan dat de urine van het slachtdier het schadelijke des-hormoon bevatte. In het vlees werd de stof echter niet aangetroffen.

De president volgde het ministerie dat stelde dat de methode betrouwbaar is. De eiseres bracht in het kort geding naar voren dat deze kans ongeveer vijftig procent is.

Het ministerie meent dat wanneer er resten des-hormoon in de urine zijn aangetroffen, deze eveneens in het vlees zitten, ook als dit met de bestaande methoden niet aantoonbaar is. De president gaf ook hier het ministerie gelijk. Eiseres vindt dat een slachtdier pas mag worden afgekeurd als de aanwezigheid van de verboden stof in het vlees zelf is aangetoond.

Verworpen

Portheine verwierp de stelling dat het onderzoek in strijd zou zijn met het Europese recht, waarin is vastgelegd dat er binnen de EEG geen handelsbeperkingen mogen gelden.

Vorige week bepaalde zijn ambtgenoot van de rechtbank in Almelo dat de methode van het RIV binnen vijf weken zou moeten zijn beëindigd. In diens vonnis stond dat de gebruikte methode niet perfect is en vals-positieve resultaten kan opleveren, waardoor het hormoon wordt aangetoond terwijl het in feite niet aanwezig is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.