+ Meer informatie

Kesteren legt bouw sporthal niet stil

GB: Nieuwbouw Lodenstein ter discussie

3 minuten leestijd

ECHTELD - De raad van de gemeente Kesteren heeft gisteravond geen besluit genomen over opschorting van de bouw van een sporthal in de kern Dodewaard. Gemeentebelangen kondigde aan de bouw van het Lodensteincollege in de gemeente ter discussie te willen stellen.

De bouw van de sporthal was controversieel geworden omdat de bouw van een brandweerkazerne in Ochten wel is stilgelegd.

De SGP probeerde bij monde van het nieuwe raadslid G. V. den Hartog de raad zover te krijgen dat de bouw zou worden opgeschort. Mede gezien de penibele financiële situatie van de gemeente werd een motie van deze strekking ingediend. Een belangrijk onderdeel van de motie vormde de stillegging van de bouw van een brandweerkazerne in Ochten. Door deze actie is veel onbegrip ontstaan en de SGP was van mening dat aan niemand kan worden uitgelegd dat dit bouwproject wordt stilgelegd, terwijl in Dodewaard de bouw van een sporthal wel doorgaat.

F. G. Thurlings van Gemeentebelangen stemde in met de motie, onder de voorwaarde dat de opschorting voorlopig zou zijn. Van Houwelingen (CDA) was tegen de motie. De bouw van de brandweerkazerne is volgens hem stilgelegd omdat momenteel wordt gedacht over een reorganisatie. Het is de vraag of een nieuwe kazerne wel nodig is. De sporthal daarentegen wordt gebouwd omdat het huidige gebouw op geen enkele manier voldoet aan de eisen.

Daarnaast is het een weloverwogen besluit geweest van de oude gemeente Dodewaard en de afspraak was dat dergelijke besluiten niet ter discussie zouden worden gesteld. Voor het plan bestaat ook financiële dekking, de provincie is akkoord en al meer dan tien jaar is over deze bouw gediscussieerd.

H. den Hartog (PvdA) onderschreef deze stellingname. Hij betoogde dat hij met het steunen van deze motie niet wilde vooruitlopen op een interne partijdiscussie en hij deelde mee tegen de motie te zullen stemmen.

Mevrouw G. E. Eikelenboom sloot zich bij H. den Hartog aan. Van Veen (CU) zei de motie te zullen ondersteunen op die voorwaarde dat de opschorting voorlopig zou zijn.

Het college ontraadde de motie, omdat volgens wethouder J. Groen uitstel tot afstel zou leiden en daar wilde het college niet aan meewerken.

Indien tot stemming zou worden overgegaan, was de verwachting dat de motie niet zou worden aangenomen. Dit deed de SGP besluiten, de motie in te trekken. Wel zullen er op termijn nieuwe pogingen worden ondernomen om deze belangrijke investering te heroverwegen.

F. G. Thurlings van Gemeentebelangen merkte op dat andere controversiële investeringen ook moeten worden heroverwogen. Zij kondigde aan met een motie te komen over het genomen besluit ten aanzien van de nieuwbouw van het Van Lodensteincollege.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.